Categorie: Solo juni 2021

Nieuwe sponsoren

Per 2021 is er een nieuwe hoofdsponsor te weten ‘Raas Bikes’. Verder hebben we overeenstemming bereikt met een shirtsponsor te weten ‘Mobiel.nl” en een subshirtsponsor zijnde ‘’van Leur Timmerfabriek’ te Zoeterwoude. Verder gaat per 2021 ‘BBB cycling’ ons voor een

Van Italië naar Nederland voor het goede doel

Eind augustus gaat bestuurslid Christiaan Smeenk meedoen aan de Tour for Life, een wielrentocht van 8 dagen van Italië naar Limburg. Na 1.300 km fietsen en 19.000 meters klimmen is de finish 5 september. Dit alles om geld in te

Uitleen wielerboeken

We ontvangen regelmatig wielerboeken. Wij hebben besloten dat deze boeken maximaal twee maanden geleend kunnen worden. Er is een overzicht waarin gemeld dient te worden wat de titel van het boek is dat meegenomen wordt, je naam, je telefoonnummer en

WBTR

Per 1 januari treedt de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) in werking. Het bestuur is hier afgelopen maanden druk mee geweest. De wet zorgt voor goed bestuur, bijvoorbeeld dat er door het bestuur zorgvuldig gehandeld wordt en er geen

Algemene Ledenvergadering 10 juni 2021

De ALV heeft plaats gevonden via een zoom meeting. Ruim 40 mensen hadden hun stem uitgebracht. Het aantal leden dat deelnam was minimaal. Na het bespreken van het jaarverslag, het financieel verslag 2020 en het voorlezen van het verslag van