Veilig sportklimaat – VOG

Ter bevordering van een veilig sportklimaat is LRTV Swift gaan werken met Verklaringen Omtrent Gedrag, afgekort VOG. Een VOG is een verklaring van het Ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag in het verleden van de betreffende persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, zoals trainingen geven of een team begeleiden. Het betreft een maatregel tegen seksueel ongewenst gedrag. Het werken met VOGs geeft meer zekerheid over het verleden van personen en vermindert de kans dat iemand die eerder in de fout is gegaan, een functie binnen de sport kan uitoefenen.

Het Bestuur neemt de veiligheid van haar leden serieus en heeft daarom besloten om van zowel leden als niet-leden, die bij LRTV Swift werken met minderjarigen en/of met mensen met een beperking, een VOG te verlangen. Voor de leden en niet-leden is het aanvragen en verkrijgen van een VOG gratis. De secretaris van het Bestuur geeft aan wie een VOG moet hebben en zet de aanvraag in gang. Binnen enkele weken ontvangt de betreffende vrijwilliger de VOG van het Ministerie. Deze dient de vrijwilliger aan de secretaris van het Bestuur toe te laten komen. Als de VOG aanvraag wordt geweigerd, ontvang je eerste een voornemen tot afwijzen. Wanneer het definitieve oordeel ook negatief is, krijg je een afwijzende beschikking. Dat betekent dat dat je je activiteiten voor LRTV Swift moet beëindigen.
Om een en ander actueel te houden wordt ongeveer twee maanden voor het verstrijken van een 3-jaars termijn een nieuwe VOG aangevraagd.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmailby feather