Categorie: [01-4] ALV

[4] Sub-rubriek ‘Algemene ledenvergadering’ (‘De vereniging’).

Verslag ALV 13-02-2020

Algemene Ledenvergadering

Agenda Algemene Ledenvergadering LRTV Swift10 juni 2021, Aanvang 20:00 uur online via Zoom. Opening en mededelingen Vaststelling verslag ALV 2020, bijgaand Jaarverslag 2020, bijgaand Financieel verslag 2020, door leden op te vragen bij email hidden; JavaScript is required Verslag van

Activiteitenplan 2021

Jaarverslag 2020

Algemene Ledenvergadering (+ stukken)

Alle leden zijn bij deze van harte uitgenodigd om de Algemene Ledenvergadering bij te wonen op donderdag 3 maart om 20 uur in het clubgebouw. Stukken Agenda ALV 2016 Verslag ALV 2015 Jaarverslag 2015 by