Categorie: [01-4] ALV

[4] Sub-rubriek ‘Algemene ledenvergadering’ (‘De vereniging’).

WBTR

Aktiviteitenplan 2022

Jaarverslag 2021

Verslag ALV 10 juni 2021

Algemene Ledenvergadering

Agenda Algemene Ledenvergadering LRTV Swift11 april 2022, Aanvang 20:00 Clubhuis. Opening en mededelingen Vaststelling verslag ALV 2021, bijgaand Jaarverslag 2021, bijgaand Activiteitenplan 2022, bijgaand Financieel verslag 2021, ligt ter plekke en op te vragen bij penningmeester@swift-leiden-nl Verslag van de kascontrolecommissie

Verslag ALV 10-06-2021

Algemene Ledenvergadering 2021

Agenda Algemene Ledenvergadering LRTV Swift10 juni 2021, Aanvang 20:00 uur online via Zoom. Opening en mededelingen Vaststelling verslag ALV 2020, bijgaand Jaarverslag 2020, bijgaand Financieel verslag 2020, door leden op te vragen bij email hidden; JavaScript is required Verslag van

Activiteitenplan 2021

Jaarverslag 2020

Algemene Ledenvergadering (+ stukken)

Alle leden zijn bij deze van harte uitgenodigd om de Algemene Ledenvergadering bij te wonen op donderdag 3 maart om 20 uur in het clubgebouw. Stukken Agenda ALV 2016 Verslag ALV 2015 Jaarverslag 2015 by