Van de voorzitter

Beste Swifters,

Het wegseizoen 2023 zit er praktisch alweer op, gelukkig toeren we op de zondagochtend om 9:30 in november nog wel en natuurlijk in de winterperiode vanouds op de zaterdag om 13:00. Het cross seizoen is inmiddels twee weken aan de gang, de wedstrijddagen en locaties zijn op de site te vinden. Speciale aandacht voor het CK  cross op 17 December! Een terugblik op 2023 wordt dit schrijven dus niet. Wel doe ik een paar aankondigingen en oproepen vanuit commissies en bestuur. 

Op 2 en 3 December vindt op Swift onder de bezielende leiding van Jaap Weeder en vele vrijwilligers een nationale cross plaats met wedstrijden voor alle categorieën. Hiervoor willen we buurtbewoners en sponsoren op de zondag uitgenodigen. We willen dat geheel een feestelijk tintje geven. Dus beste leden, laat je neus bij die wedstrijden eens zien. En mocht je aan het einde van de zaterdag of de zondag vanaf 16:00 uur tijd hebben om mee te helpen op te ruimen, meld je dan via email hidden; JavaScript is required

Dan een korte blik op 2024. 

We hopen komend jaar de eerste stappen te zetten om het Open Leids Studenten Kampioenschap op de Bult te organiseren. Dat willen we organiseren samen met de sportgeleding binnen de universiteit en met studenten verenigingen. Of dat al in 2024 kan is nu onzeker, 2025 moet het wel gaan lukken. 

In de laatste vergadering met alle commissies en bestuur is besloten om een nieuwe commissie in het leven te roepen. Deze commissie heeft als doel om de communicatie, ICT en informatievoorziening wat meer te stroomlijnen en het gebruik hopelijk te vereenvoudigen met als doel het voor iedereen wat gemakkelijker te maken en het verhaal van Swift beter te presenteren. Dus mijn oproep, wanneer je kennis en/of ervaring hebt of je hebt duidelijke ideeën/wensen op genoemde terreinen meld je aan via email hidden; JavaScript is required

Vanuit de rencommissie werkt men aan een plan om in april-mei-juni trainingen fietstechniek te geven.

In januari of februari komt een oude bekende weer langs: Het Wielercafé! Als de datum en het programma bekend zijn, zullen we een uitnodiging naar alle leden versturen.

De Nieuwjaarsreceptie is op zondag 14 januari om 15:00 uur

Als laatste maar niet minder belangrijk: het bestuur bestaat op dit moment uit vier personen: Christiaan Smeenk, Kees van Leeuwen zijn algemeen bestuursleden, Dick Tensen is penningmeester en Hans Baars is voorzitter. Een secretaris wordt node gemist. Mocht je je hiervoor interesseren of je wilt meer informatie over de taken, de benodige tijd enzv., meld je via email hidden; JavaScript is required of schiet een van de bestuursleden aan?

Grote Fietsgroet!