Joop Zoetemelk Classic

Op 20 september schreef ik aan Joop:

“Wat een ellendig bericht. Op de slotdag van de Tour, 40 jaar geleden reed je op de fiets en in het geel Parijs binnen, vandaag eindigt de Tour weer en vlieg je Parijs binnen in een heli.”

Bij zijn gebruikelijke zondagochtendrit op de fiets had Joop een ongeluk en brak hij een hand en een onderarm. Van een botbreuk aan het been, waarover in de pers werd gerept, was geen sprake. Gelukkig had hij geen letsel aan zijn hoofd, wervelkolom of inwendige organen. Inmiddels maakt Joop elke dag een wandelingetje en gaat het met de gebroken botten ook goed. Wel heeft hij nog veel last van zijn rechterarm, die nog niet ‘erg wil’.

De 14e Joop Zoetemelk Classic waarvoor zo veel “Swifters” hun best hadden gedaan, kon niet worden verreden. Tijdens de persconferentie op 12 maart werd het al duidelijk. In de woorden van Joop: “Helaas, maar het is niet anders.” Graag en nogmaals wil ik alle vrijwilligers hartelijk bedanken voor hun inzet.

En de 15e JZC? De datum staat vast: zaterdag 20 maart 2021 (exact een half jaar na Joop’s ongeluk besef ik nu).

Of en hoe de 15e Classic zal worden verreden, hangt af van de covid ontwikkelingen. De stuurgroep is al bij elkaar gekomen en heeft naar verschillende scenario’s gekeken. Voorlopig houden we 1500 aan als het maximum aantal deelnemers. “Spreiden, verdelen, uit elkaar trekken” zijn daarbij leidend. De belangrijkste randvoorwaarde is de veiligheid. Van de rijders én van de vrijwilligers.

Als altijd zullen we samenwerken met onze partners (gemeenten, provincie, GGD, politie, brandweer). Daar komen dit jaar de beleidsregels van het kabinet bij.

Laten we hopen dat het aantal besmettingen drastisch afneemt en dat we over een aantal maanden weer velen een mooie dag kunnen bezorgen.

Met warme wielergroet,

Anton Dalhuijsen

Voorzitter stuurgroep Joop Zoetemelk Classic