19 juli 2019: de 100ste verjaardag van LRTV Swift

Opening zangfietspad

Ter gelegenheid van de 100ste verjaardag van LRTV Swift en het 100 jarig bestaan van C.O.V. Ex Animo is het eerste Leidse zangfietspad geopend. De opening vond plaats onder grote belangstelling van leden van beide jubilerende verenigingen door onthulling van het bord Zangfietspad door wethouder Martine Leeuwis. Het zangfietspad betreft een deel van het Roomburgerpad, parallel aan ons parcours.  Hier mag volop gezongen worden zonder dat andere gebruikers vreemd opkijken. Dus voortaan zingend lang het Rijn-en Schiekanaal.

Wethouder Martine Leeuwis opent het zangfietspad

 

Uitreiking eerste exemplaar Jubileumboek.

 

Samensteller van het jubileumboek is Gerrit Kransse. Vele jaren heeft hij materiaal verzameld uit alle mogelijke hoeken. Het boek brengt op een mooie manier 100 jaar Swift in beeld.

Onder grote belangstelling werd het eerste exemplaar van het jubileumboek 100 jaar Swift overhandigd aan Pieter Evelein, oud-voorzitter van Swift. Ook Wim van Duivenbode, kreeg een exemplaar.

Onze voorzitter, Frans van Rijn heeft hem bedankt voor het in kaart brengen van de historie van Swift. Als blijk van waardering is Gerrit benoemd tot vrijwilliger van het jaar 2019.

De foto’s zijn gemaakt door Willem Vermaase.

 

Van links naar recht, Wim van Duivenbode, Gerrit Kransse, Piet Evelein, damespop, herenpop

Vrijwilliger van het jaar 2019: Gerrit Kransse

 

 

 

Receptie

De receptie werd bezocht door ereleden, Wethouder sport van de gemeente Leiden, vertegenwoordigers van de KNWU, NTFU, aangrenzende wielerverenigingen, Topsport Leiden, plaatselijke media, wijkcomité, sponsoren en vele oud bestuursleden. De middag werd aan elkaar gepraat door oud-voorzitter Wim van Duivenboden. Velen, waaronder erelid Gerben Karstens, de heer Taxc, Rabobank Leiden-Katwijk de hoofdsponsor, spraken de jubilaris toe.

Tijdens de receptie werd het jubileumshirt getoond. Dit shirt is ontworpen omdat gelijktijdig met de oprichting van Swift, de eerste gele trui- drager van de Tour de France werd geïntroduceerd. Het shirt is nu al een collecters-item.

Vaste voetpomp van NTFU

Elise van de Lans, van Rabobank Leiden Katwijk overhandigt bidons

Gerben Karstens naast spreekstalmeester Wim van Duivenbode

De heer Tacx tijdens de receptie van Swift

Margreeth Slook, bestuurslid en Paul Dirkse, wethouder Sport

De gele jubileumtrui

Links-midden Patricia van Velsen, Secretaris van Swift en rechts-midden Ellen van Rijn, lid jubileumcommissie

 

Jubileum-BBQ en Nationale Jubileumronde Amateurs

In de avond vond de jubileum-BBQ voor leden en hun introducés plaats. De BBQ werd verzorgd door Swiftlid  en sponsor Slagerij Simon van Schaik. Het was nog lang gezellig.

In een spannende wedstrijd, geheel passend bij een wielerwedstrijd, met publiek met een drankje in een hapje in de hand, werden met name de Swiftrenners aangemoedigd. Dit resulteerde in een overwinning van een Swiftlid te weten Geert van der Horst. Dit verhoogde de feestvreugde.

Foto’s o.a.: Mart Moraal

Nationale jubileumronde

Winnaar Geert van der Horst

Jubileum-BBQ