WBTR

Per 1 januari treedt de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) in werking. Het bestuur is hier afgelopen maanden druk mee geweest. De wet zorgt voor goed bestuur, bijvoorbeeld dat er door het bestuur zorgvuldig gehandeld wordt en er geen misbruik van het stemrecht plaatsvindt. Veel was al goed geregeld bij Swift. Bestuursleden kunnen hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld als de vereniging zich niet aan deze nieuwe wet houdt.