Uitleen wielerboeken

We ontvangen regelmatig wielerboeken. Wij hebben besloten dat deze boeken maximaal twee maanden geleend kunnen worden. Er is een overzicht waarin gemeld dient te worden wat de titel van het boek is dat meegenomen wordt, je naam, je telefoonnummer en op welke datum het boek mee meegenomen wordt en op welke datum het boek weer terug wordt gebracht. Het betreft enkel boeken waar duidelijk opstaat: uitleenboek! Medewerkers achter de bar, kunnen e.e.a. toelichten.