Aanmelden als je in het bezit wil komen van bekers, shirts en andere fietsmemorabilia

Velen zullen het gezien hebben. De mooiste prijzen zijn geplaatst in de nieuwe prijzenkast. Hanny Oortwijn (links op de foto), Hermien Ravensbergen en Mini Focke hebben hiervoor zorg gedragen. Zij zijn daarbij ondersteund door Rob van Rooyen en Jan Pieter Bekooij.

De overige prijzen, shirts en andere fietsmemorabilia willen we aan de leden geven. Deze zijn min of meer uitgestald in de hut. Jullie kunnen door middel van een plakkertje aangeven wat je graag  wilt hebben. Medio september kun je dan het gekozen voorwerp,  waarop geen andere belangstellenden met meer “rechten” zich hebben ingeschreven, in ontvangst nemen. Het restant gaat naar een goede bestemming. Voorstellen zijn welkom. Om de uitstalling te bekijken is de hut voor de eerste keer open op dinsdag 25 juni van 19.00 – 20.00 uur. Noteer deze datum alvast. Er volgt nog een aantal data in juli.  Kijk op de website voor de precieze openingstijden en op de aankondiging in het clubhuis. Voor meer informatie en ideeën voor een goede bestemming van de restanten kun je mailen naar Hanny Oortwijn via email hidden; JavaScript is required.