Schenken van alcohol

In verband met onze drank- en horecavergunning moeten we strakker omgaan met de regels rond het schenken van alcohol. Alcoholhoudende dranken mogen enkel geschonken worden door een leidinggevende met de Verklaring kennis en inzicht sociale hygiëne of door een vrijwilliger met een IVA (Instructie Verantwoord Alcohol schenken). Alcohol zal dan ook enkel geschonken worden tijdens en na geagendeerde Swift-activiteiten waarbij geen jeugd betrokken is. Hieraan moeten we ons houden om onze drank- en horecavergunning te behouden. Met betrokkenen zal dit nog besproken worden.