Jaarverslag LRTV Swift 2019

Jaarverslag LRTV Swift 2019 

Inhoudsopgave 

Terugblik vanuit het bestuur …………………………………………………………………………… 2 

Vele handen maken licht werk……………………………………………………………………… 4 

Verslag Jubileumcommissie …………………………………………………………………………… 4 

Verslag Toercommissie …………………………………………………………………………………. 6 

Verslag Swift Ladies ……………………………………………………………………………………… 8 

Verslag 13e Joop Zoetemelk Classic ………………………………………………………………. 9 

Verslag Rencommissie ………………………………………………………………………………… 10 

Verslag en vooruitblik Nieuwelingen/Junioren. ………………………………………………… 13 

Verslag Aangepast wielrennen ……………………………………………………………………… 15 

Verslag Sponsorcommissie ………………………………………………………………………….. 18 

Veilig Sportklimaat ………………………………………………………………………………………. 18 

Casussen van onze vertrouwenspersoon ……………………………………………………. 18 

VOG ………………………………………………………………………………………………………. 18 

Verslag Jeugdcommissie ……………………………………………………………………………… 20 

Verslag Barcommissie …………………………………………………………………………………. 21 

Verslag Bouwcommissie………………………………………………………………………………. 25 

Verslag Kledingcommissie ……………………………………………………………………………. 26 

 

Terugblik vanuit het bestuur 

Swift 100 jaar! Wat was 2019 een bijzonder jaar. Onze vereniging vierde haar 100 jarig bestaan. Bijna alle maanden waren er activiteiten in het teken van ons jubileum met als hoogtepunt onze 100ste verjaardag op 19 juli 2019. Clubkampioenschappen, nationale crosswedstrijden, de Joop Zoetemelk Classic stonden in het teken van het jubileum. Het jaar begon met een feestje en eindige met een feestje en begin november was er na een zeer goed bezochte door Wim van Duivenbode georganiseerde reünie en de dag eindigde met een groots jubileumfeest. De belangrijkste activiteiten vonden op de verjaardag plaats. De middag begon met de opening van het zangfietspad in samenwerking met Ex Animo, het Leidse koor dat ook 100 jaar bestaat. Daarna was er de uitreiking van het eerste exemplaar van het Jubileumboek 100 jaar Swift door de samensteller van het boek Gerrit Kransse. 

Hierna vond binnen uiterste gezelligheid de receptie plaats. De Gemeente vertegenwoordigd door wethouder sport Paul Dirkse, de KNWU, de NTFU, hoofdsponsor Rabobank Leiden Katwijk, de heren Tacx en Gerben Karstens, allen hadden ze zeer vriendelijke woorden voor onze vereniging. De dag werd afgesloten met een wedstrijd omarmd door de bbq. De eerste prijs in de Taptoe op 2 oktober was de kers op de taart. 

Naast het jubileum is er veel aandacht uitgegaan naar de regelgeving rond de bar. We hebben eindelijk een geldige schenkvergunning en is het clubhuis weer mooi opgeknapt. Ook zijn in het kader van het veilig sportklimaat dit jaar VOG’s aangevraagd en ontvangen. 

Het Bestuur bestond in 2019 uit Dick Tensen (penningmeester), Patricia van Velsen (secretaris), Christiaan Smeenk (namens de rencommissie), Margreeth Stolk (algemeen lid) en Frans van Rijn (voorzitter) . We hebben 10 keer vergaderd en 3 maal heeft er, geheel volgens planning, een commissieoverleg plaatsgevonden. In dit overleg komen bestuursleden en voorzitters van de commissie bijeen en het wordt gezien als de interne belangrijkste vergaderingen op één na, de Algemene Leden Vergadering. Het Bestuur heeft haar vacature voor PR ook in 2019 niet op kunnen vullen. Wel zijn er leden benoemd die zorgdragen voor de digitale solo en het beheer van de website. 

Veel vrijwilligers hebben zich weer ingezet om al die mooie activiteiten van afgelopen jaar binnen onze club mogelijk te maken. We zijn jullie hier erg dankbaar voor. 

Het aantal leden staat per einde 2019 op 579 waarvan 481 heren en 98 dames. 

Het bestuur heeft 16 besluiten genomen en 53 actiepunten benoemd. Enkele belangrijke besluiten zijn: 

a) Wisseling van barcommissievoorzitters (Margreeth Slok stopt en Willem Smid neemt haar rol over) 

b) Nieuwe kozijnen met dubbelglas voor het clubgebouw 

c) Jubileumboek als geschenk aan de vrijwilliger ipv de BBQ 

d) Het definitief vaststellen van de jubileumkalender inclusief budget voor de activiteiten 

Vele handen maken licht werk 

In 2019 zijn verdere stappen gemaakt binnen Swift wat betreft het verdelen van taken. Onze vrijwilligers die jaarlijks in het zonnetje worden gezet krijgen bijvoorbeeld een bbq-avond aangeboden of zoals in het jubileumjaar 2019 het jubileumboek. De vrijwilligers van de Joop Zoetemelk Classic eten jaarlijks gezamenlijk binnen enkele weken na de classic. 

Je kunt vrijwilliger zijn als deelnemer van een commissie of je kunt een bepaalde activiteit voor de vereniging uitvoeren. Kan ook combinatie van deze twee zijn. Bepaalde activiteiten betreft bijvoorbeeld het bijhouden van de ledenadministratie, het sleutelbeheer, digitale nieuwsbrief/solo verzorgen, verwisselen van sponsordoeken/banieren, schoonhouden rond het clubhuis, het gereed maken van het veldrijparcours, voorrijden bij de toer, verzorgen van start to bike en verzorgen van start tot mountainbike. Dit zijn een aantal taken die binnen de club gedaan worden. Ben je ook geïnteresseerd wat jij kan doen voor de club, vraag het gerust aan ons. Iedere commissie kan wel hulp gebruiken. 

Verslag Jubileumcommissie 

Het jaar 2019 stond in het teken van het 100 jarig bestaan van Swift. Samen met Frans, Christiaan en Ellen zijn er een aantal activiteiten georganiseerd. 

Het jubileum jaar werd ingeluid met een Oud en Nieuwfeest in het clubgebouw. Live muziek van 3 double dutch en er was meer dan genoeg te eten en te drinken. 

Op DE DAG dat we 100 jaar bestonden is het zangfietspad ism zangverening Ex Animo geopend door wethouder Marinte Leeuwis. 

 

s ’Middags was er een receptie voor alle oud leden en zo’n 100 mensen hebben het speciaal ontwikkelde taartje genuttigd. 

Ook werd het jubileum boek gepresenteerd wat door Gerrit Kranse is gemaakt en alle vrijwilligers kregen een exemplaar. Gerrit staat tegenwoordig ook op de lijst van vrijwilliger van het jaar. 

s ’Avonds was er een heerlijke BBQ verzorgd door de huisslager Simon met zo’n 130 leden die zich daarvoor hadden aangemeld. 

Het jubileum shirt was een groot succes. De kleur refereerde naar het geel van de gele trui (ook 100 jaar op 19 juli) en het Swift blauw. Het jubileumshirt is door 90 leden besteld. 

 

    Het eerste shirt is uitgereikt aan Henk Spies

Op 20 juli was er een jubileum rit naar de Amsterdamse korfbalvereniging met gelijknamige ASV Swift. Het regende veel deze dag. Ondanks het slechte weer waren er toch genoeg enthousiastelingen die deze tocht in gepast tenue volbrachten. 

       

Op 2 oktober heeft Swift heeft een groot aantal leden weer meegedaan met de Taptoe. Zoals gebruikelijk voor deze tocht, reed de jeugd als een lint van licht door de stad maar ook een aantal toerleden deden enthousiast mee. We hebben zelfs de 1e prijs binnengehaald. Een kroon op ons jubileumjaar. 

       

Op 2 november was er overdag een reünie met 100 oud leden en s ’avonds weer een feestje met muziek van de Haanstra band. 

Uiteindelijk hebben we het 100 jarig bestaansjaar weer afgesloten zoals het begonnen is met weer een Oud en Nieuw feestje met het optreden van 3 Double Dutch. 

Verslag Toercommissie 

De activiteiten van de toerafdeling van LRTV Swift worden georganiseerd onder regie van de Toercommissie. In 2019 vergaderde de Toercommissie 2 keer. De Toercommissie telt zeven leden en werd uitgebreid met een vertegenwoordiger van de Swift ladies. 

 

Tochten 

 Het fietsseizoen telde 9 zaterdag- en 35 zondagritten. Het aantal deelnemers per rit varieerde van 8 tot 73. Gemiddeld ligt het aantal deelnemers op zondag tegen de 50. Voor de zaterdagritten ligt dit aantal rond de 30. 

 In de dinsdagrecreanten groep valt een lichte groei te bespeuren. Vanaf 3 januari tot einde fietsseizoen zijn er 37 ritten verreden. Per rit ligt het aantal deelnemers tegen de 30. het maximum aantal van 35 werd bereikt in de sluitingsrit. Het recreatieve karakter van de groep kwam tot uiting in een drietal culturele uitstapjes tijdens de ritten. Drie vaste voorrijders begeleiden de groep. Dit seizoen zijn er 3 reserve voorrijders bijgekomen. De Krasse Knarren blijven kras getuige de 34 ritten met gemiddeld 20 deelnemers vanaf het begin tot aan het einde van het seizoen. 

 De woensdagavondtraining is uitgebreid met een tweede groep, die interessant kan zijn voor ‘gewone’ toerrijders. Gemiddeld doen er ongeveer 15 deelnemers mee aan deze training. 

 Dit jaar zijn er met zo’n 20 rijders per keer 25 ritten lange donderdagochtend zomerritten verreden tussen de 150 en 200 km. De wintertraining op de weg start in november en gaat door tot februari. 

 

Overige activiteiten 

De toercommissie heeft voor de jubileumtocht op 19 juli twee routes in elkaar gezet van 50 en 100km. Vanwege het slechte weer werden deze door kleine groepjes verreden, maar het plezier was er niet minder om. Een bezoek aan de 101 jarige korfbal vereniging Swift in Amsterdam maakte veel goed. 

Met de Swift ladies zijn de eerste verkenningen gedaan voor samenwerking en ondersteuning bij activiteiten en communicatie. In de club bestaat veel belangstelling voor de initiatieven van Swift ladies. 

De Start to bike bleek weer een succes; in zowel het voorjaar als in het najaar 2019 draaide de cursus volle bak met meer dan 25 deelnemers per cursus. 

Op verzoek van de Universiteit Leiden werd een jubileum fietstocht samengesteld met een lengte van 44,4 km. waarbij Swift adviseerde over organisatorische aspecten en assisteerde bij het uitzetten van de route. De Universiteit was zeer tevreden en heeft een schenking gedaan aan Swift. De Fietsersbond wijdde een artikel aan deze gebeurtenis in haar magazine. 

 

Conclusie 

De toerafdeling belichaamt een brede en solide basis voor de hele wielervereniging. Voor 

verschillende doelgroepen worden talrijke activiteiten georganiseerd die zich kunnen 

verheugen in grote belangstelling en hoge waardering. De Toercommissie zorgt ervoor dat 

er bij Swift voor elk wat wils en altijd iets te doen is. 

     

 

 

 

Verslag Swift Ladies 

Ons doel is wielrennen toegankelijk, laagdrempelig en gezellig maken voor dames. Wij willen hier 

zowel leden als niet leden mee bereiken. Na de start in 2017 hebben we net zoal in 2018 en 2019 een aantal leuke activiteiten georganiseerd voor de dames: 

1) Sleutelavond voor kleine reparaties en onderhoud van de fiets 

2) Een Swift Marktplaats georganiseerd waarbij de opbrengst van bijna 600 euro wordt gebruikt voor de aanschaf van een aangepaste fiets. 

3) Swift Ladies Ride Wij begonnen in mei met de Swift Ladies Ride. Met meer dan 20 dames hebben we een heerlijke tocht gereden met als afsluiting zelfgebakken taart en cake. 

4) Gedurende het seizoen hebben we de eerste zondag van de maand nog steeds de ‘Ladies Sunday’ waarbij Swift Ladies op de club de dames ‘opvangen’ en ze helpen bij het maken van de keuze welke groep ze wilde fietsen. 

 

5) We hebben een duurzame oplossing voor de lekke banden gevonden. In de club is er haak geplaatst om oude banden in te zamelen voor Disrubt. Zij herbruiken het materiaal en maken er flexibele fietskratten van. 

 

 

 

 

 

 

Kortom een aantal leuke activiteiten. De Swift Ladies is inmiddels een echt begrip binnen en buiten de vereniging geworden. In 2019 zijn er 11 nieuwe damesleden bij gekomen waardoor het totaal aan 

dames (de jeugd/jongeren hebben we hier buitengelaten) op 1 januari 2020 op 71 stond! 

De samenstelling van de commissie is in 2019 wat gewijzigd. De ladies commissie bestaat uit Gwen van der Ven, Inge Oudshoorn, Ellen van Rijn en Patricia van Velsen. Wij kunnen niet zonder ons ‘Swift ladies team’ die ons altijd met hand en span diensten bereid is te helpen. 

 

Verslag 13e Joop Zoetemelk Classic 

De 13e Joop Zoetemelk Classis op zaterdag 23 maart 2019 was een groot succes. Het was prima fietsweer en met zo’n 4.500 deelnemers was het een drukte van belang. Zelfs Joop Zoetemelk had het erg druk bij de start. Hij heeft bijna alle starters de hand geschud. Ook heeft hij geposeerd voor vele selfies met de fietsers. 

De voorbereidingen voor deze fietstoertocht begonnen al in augustus 2018, maar het is het weer waard geweest. De stuurgroep is 7 keer bijeen geweest om alles door te nemen en te regelen en heeft ook een vrijwilligersbijeenkomst georganiseerd om de taken met alle vrijwilligers door te nemen. De taakverdeling binnen de stuurgroep is zo geregeld dat iedere discipline een eigen groep vrijwilligers heeft. Het uitzetten en uitpijlen van de routes, de opbouw van de tent, de organisatie in de tent, de verkeersregelaars, de parkeerregelaars, de bemensing van de verzorgingsposten, de PR, de opruimploeg en alle hand-en-spandiensten, overal hebben de vrijwilligers hun steentje bij gedragen aan het succes. Grote dank voor hun inzet en de werkzaamheden die zij hebben gedaan.

 

Zonder de vele enthousiaste deelnemers die de toertocht volbrachten was het evenement niet mogelijk geweest. De stuurgroep is blij dat zoveel toerfietsers weer kunnen terugzien op een geweldige wielerprestatie. Helaas is deze editie niet helemaal zonder ongelukken verlopen. Er waren hier en daar onvermijdelijke valpartijen en er zijn twee mensen met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De deelnemers die na de tocht in de tent terugkwamen werden verrast met de gezellige muziek van de band “Komen lopen”. Het was lekker druk in de tent en het clubhuis met een drankje voor iedereen. Buiten de tent waar de snackkar en poffertjeskraam stonden, kon iedereen nog een hapje nemen voor de lekkere trek.

 

De dank van de JZC-stuurgroep gaat uit naar alle vrijwilligers die ook dit jaar weer hun beste beentje voor hebben gezet. Ook de trouwe sponsors die met hun bijdragen hebben gezorgd voor het welslagen van dit evenement: Heel veel dank!

Een aantal stuurgroepleden, waarvan sommigen van het eerste uur, heeft aangegeven te stoppen met de organisatie van de JZC: Rob Hogenelst, André Voordouw, Cor Vergeer, Jaap Bogerd, Jeroen Devilee, Arjan Hulsebos. Allemaal heel erg bedankt voor de inspanningen van de vele jaren. We zullen hun kennis en inzet missen en zullen met nieuwe mensen weer gaan werken voor een succesvolle volgende editie van de Joop Zoetemelk Classic in 2020.

 

 

Verslag Rencommissie 

De Rencommissie van Swift organiseert en coördineert tal van activiteiten voor (aspirant-) wielrenners van (binnen en buiten) onze vereniging en in dit jubileumjaar van 100 jaar Swift een aantal extra activiteiten. Maar in het begin van het jaar 2018 is dat altijd de nog lopende Swabo-Cross-Competitie die afwisselend bij Avanti, De Bollenstreek en bij Swift wordt verreden. Over 16 wedstrijden waar in totaal zo’n 80 renners aan deelnamen, is de laatste wedstrijd op ons Swift-parcours op 28 januari verreden en de prijzen uitgereikt aan: Jan Hoogendoorn (senioren); Jacco van Utrecht (veteranen); Pepijn van Varik (nieuwelingen/dames). 

Februari is de tijd voor de jaarlijkse ritten rond de Haarlemmermeer. Ook dit jaar veel deelnemers. 

In maart, ook al een traditie, is het dan weer tijd voor de traditionele Rijn-Bollenstreek-competitie die voor 10, 17 en 24 maart op de wielerkalender stond. Op zondag 17 maart reden de renners op ons parcours hun 2e wedstrijd en de finale was bij de Bollenstreek. 

Op de dinsdagavonden houden we van eind maart tot begin september al sinds jaren de Swift/Neuteboom Bike Totaal dinsdag-avond-competitie. Zo ook dit jaar weer en het beleefde haar finale op dinsdag 3 september en het was toen de 23e wedstrijd van het seizoen die meetelde voor de eindstand. De laatste wedstrijd en prijsuitreiking vond plaats op dinsdag 10 september waarbij Laurens Koster en Joris Zandbergen winnaar werden van resp. de A en B-categorie. 

Paaszondag viel dit jaar op 1 april en dat is al jaren de Swift-dag voor het houden het Clubkampioenschap op de weg. Ruim 35 renners streden in mooi weer om de ereplaatsen en na afloop werden als clubkampioenen gehuldigd: Femke van der Graaff, Thijs van Schie, Johannes Lachi, Wilbert Heijn en Bastijn Boele. 

Al jaren houdt Swift op het prachtige parcours van Woubrugge zo’n 6 keer per jaar de zgn. Swift Time Trails waar steeds tussen de 30 en 50 renners aan deelnamen. Vele persoonlijke records (PR’s) sneuvelen daar elk jaar weer. Op donderdag 29 augustus werd de laatste Time Trail verreden met ca. 30 deelnemers die in totaal toch maar even 11 PR’s reden. Winnaars dit jaar zijn Matthijs Plat bij de heren en Tessa van der Velden bij de dames. Het CK Tijdrijden van Swift werd dit jaar niet op het einde van het seizoen maar in juni verreden en zelfs met meer deelnemers dan vorig jaar. De kampioenen zijn: Matyas Kopecky, Patrick Delanghe, Norbert van der Straaten, Sjoerd van der Luijt en Thomas Kopecky. 

 

Swift bestond in 2019 al 100 jaar en naast een boekuitreiking, een receptie, een barbecue is er natuurlijk een wedstrijd voor amateurs verreden op ons parcours De Bult. Zo’n 30 renners streden om de ereplaatsen en de vroege ontsnapping van Swift-renner Geert van der Horst en John Roos hield stand tot de finish. Geert reed John in de laatste ronde gewoon los en won deze toch wel bijzondere rit voor Swift. Kees Heemskerk werd 3e en de spurt van het peloton won alweer een Swift-renner; namelijk Folkert Zandbergen. 

Swift is aangesloten bij zgn. ZOMOCO-club, zijnde een aantal verenigingen die op de zondagen clubcoursen organiseert en dit jaar werd op ons parcours zelfs op twee zondagen gereden. Daarnaast hebben we ook op deze zondagen de Vet50+ in de gelegenheid gesteld om ook een wedstrijd op ons parcours te laten rijden. Leuke opkomst en de winnaars op 19 mei waren: Niels van Kooij, Johannes Lachi en Sjoerd Nijenhuis bij de Zomoco’s en Marc Stouten bij de Vet50+. Zondag 25 augustus was onze De Bult wederom het decor voor maar liefst drie koersen: twee ZOMOCO-wedstrijden en een wedstrijd voor de Vet50+. De winnaars: Jorick Heijn, Johannes Lachi en Martijn Weeder (allemaal Swift-renners) bij de Zomoco’s en John van Rullen bij de Vet50+. 

Op 28 september werd Nederlands Clubkampioenschap (NCK) verreden in Dronten zijnde de ideale gelegenheid van de renners van Swift om eens in de clubkleuren de vereniging te vertegenwoordigen. Bij de dames reden Femke de Graaff, Phaedra Krol, Melanie Klement en Hanneke de Goeje naar een prachtige 8e plaats (gemid: 41.7km/uur) in een veld van 34 ploegen. Bij de junioren en nieuwelingen categorie bereikte Swift een 32e plaats (gemid: 40.1km/uur) van een veld van 43 ploegen. In de A-categorie werd Swift 21e van de 65 deelnemende verenigingen met Tim Christen, Jorick Heijn, Sjoerd Botter, Milan van der Touw, Erik van Lakerveld en Vincent Fackeldey aan de start (gemid: 47.7km/uur). 

Na het wegseizoen is het weer om te gaan crossen en op zondag 20 oktober is de jaarlijkse Swabo-Cross-Competitie op ons Swift-parcours van start gegaan en de finale is op zondag 26 januari 2020. De op ons parcours verreden 2019-crossen waren op 20 oktober, 10 november en 1 december. En mede door het goede weer was de belangstelling zeer goed te noemen; zo’n 40 à 50 deelnemers per wedstrijd en in totaal reden er ca. 110 een of meerdere keren mee. Half december was de stand van zaken: Senioren: Bob Gerritsen; Veteranen: Jaco van Utrecht en Dames/Nieuwelingen: Sabine Opstal. 

Swift bestaat 100 jaar en voor de oud-leden van Swift organiseerde Wim van Duivenbode op zaterdag 2 november een reünie voor deze leden met een aantrekkelijk programma waaronder voor de sportieve oud-leden een rit van enkele rondjes op De Bult in retro Swiftkleding en op een oude racefiets met gangmaking achter de derny’s van oud-leden Vital Timmermans en Herman Bakker. Daarna was er een borrel met de oude makkers van weleer. 13 

Op zaterdag 23 en zondag 24 november werd er een heuse nationale veldrit op De Bult verreden. Een prachtig parcours was uitgezet dat veel lof kreeg van de deelnemers en de jury. Zaterdag streden er zo’n 140 renners om de ereprijzen in de 4 wedstrijden, terwijl zondags ca. 100 jeugdige renners in de categorieën 1 t/m 7 de strijd aangingen. 

Zondag 22 december is het Clubkampioenschap Cross verreden. Ca. 30 deelnemers gaven acte de préséance en de kampioenen zijn: Vincent Fackeldey, Folkert Zandbergen, Jeroen Hoogakker, Martijn Weeder, en Hanneke de Goeje. 

Traditiegetrouw wordt de Zuid-Hollandse GP Cycling Veldritcompetitie op Tweede Kerstdag bij Swift verreden. Het weer was goed, parcours enigszins modderig, maar de deelname hoog; zo’n 80 deelnemers streden in de drie klassen om de eindprijzen. De winnaars waren: bij de A-cat: onze Swift renner Vincent Fackeldey; B-cat: Peter Kooistra en bij de D-cat: Larissa Hartog. 

Voor de volledigheid de samenstelling van de Rencommissie: Nancy Alberts, Jan van Dorp, Hans Egberts, Rob Hogenelst, Gerrit Kransse (eind september gestopt), Hans Neuteboom, Ruben Verheul, Floris Vletter (voorzitter) en Arno Zahradnik. Leuk voor statistiek: 42 evenementen kan de Rencommissie op haar conto schrijven en bij dat alles waren vele vrijwilligers actief waarvoor de Rencommissie allen zeer erkentelijk is. 

 

Verslag en vooruitblik Nieuwelingen/Junioren. 

Wij kijken voldaan terug op een mooi fietsseizoen in 2019. 

Wedstrijden op Nationaal niveau: 

Swift Nieuwelingen/Junioren nam met diverse teams deel aan alle grote Nederlandse Eendaagse Weg Races. Met succes!!! Zowel Swift teams, als teams voortkomend uit de samenwerking SwABo met Avanti (Alphen a/d Rijn) en RTV Bollenstreek (Lisse) hebben prijzen binnengehaald. 

Rindert Buiter was zonder twijfel de uitblinker van het seizoen: hij won maar liefst 7 Nationale Races in de categorie Nieuwelingen/Junioren waaronder de Kleeberg Uitdaging en de Eendaagse Ronde van Twente. Super! 

Sam Kerkvliet en Julia Kopecky hielden onze club eer hoog in de Nationale competitie Veldrijden. Ze veroverden beiden diverse podium plaatsen en scoorden hoog op de ranglijsten. Lof aan deze twee! 

Wedstrijden op Clubniveau: 

Ook op clubniveau is er volop goed gereden en gestreden: bijna al onze nieuwelingen/junioren, zowel meiden als jongens, namen deel aan de Dinsdagavond Competities op de Bult. 

Organisatie en aanpak: 

Aanpak en organisatie binnen Nieuwelingen/Junioren is in 2019 vrijwel gelijk gebleven aan die van 2018. Wel is ons trainers team versterkt: Naast Joris Zandbergen, Bert Klein en Barry Kerkvliet zullen nu ook Geert van der Horst en Folkert Zandbergen de wekelijkse Dinsdagavond trainingen verzorgen. 

Barry was dit jaar voortrekker met de voorbereidingen voor de NK Team Tijdrijden. 

Vooruitkijkend naar 2020: 

Gert en Folkert volgen op dit moment de opleiding tot gekwalificeerd trainer bij de KNWU. Verwacht wordt dat zijn in 2020 de trainingen bij Nieuwelingen/Junioren gaan verzorgen. 

Onze samenwerking met Avanti en RTV Bollenstreek wordt voortgezet. We zullen weer met gezamenlijk teams deelnemen aan de Eendaagse Races. 

Woord van dank: 

Tenslotte wil ik graag onze dankbaarheid uitspreken aan onze trouwe sponsoren: zij maken het mogelijk aan wedstrijden te blijven deelnemen. We zijn dus erg blij met hun toezegging om ons ook in 2020 ons als sponsor te blijven steunen. 

Meer weten? Kijk op https://swift-leiden.nl/nieuwelingenjunioren/ 

 

Verslag Aangepast wielrennen 

LTRV Swift is een vereniging voor iedereen die wil fietsen en daar is ook plaats voor gehandicaptensport. In 2014 er een groep aangepast wielrennen gestart bij LRTV Swift. Dit jaar hebben wij het zesde seizoen met succes afgesloten. 

De commissie aangepast wielrennen richt zich op twee verschillende doelgroepen: mensen met een lichamelijke beperking en mensen met een verstandelijke beperking, ongeacht hun leeftijd. 

Bij de training is uiteraard bewegen het uitgangpunt, maar het plezier door samen te trainen en het plezier in het wielrennen zelf zijn de hoofddoelen. De training is gericht op het verhogen van de conditie en het verbeteren van wielrenvaardigheid, zowel individueel, als in de groep. Wij proberen dus het maximale uit de deelnemers te halen. Tijdens de training konden de deelnemers verschillende wielrenfietsen of tandem uitproberen en kijken wat het beste past. Ook zijn er enkele handbikes ter beschikking. 

 

LRTV Swift heeft in 2018 het Keurmerk (on)beperkt sporten gekregen. 

Het keurmerk (on)beperkt sporten staat symbool voor een toegankelijke sportvereniging, een vereniging die open staat voor mensen met een beperking. Het is er voor het beweegaanbod in de regio Leiden, om te laten zien dat sportverenigingen en beweegaanbieders open staan voor (sporten met) mensen met een beperking

 

 

 

 

Activiteiten 

Training 

Voorafgaand aan het trainingsseizoen hebben we in maart voorafgaand aan de Joop Zoetemelk Classic tweemaal op de zaterdagochtend op de baan getraind om met de deelnemers tijdens de Joop Zoetemelk Classic lekker mee te kunnen fietsen. 

Vanaf 27 maart tot en met 9 oktober 2019 hebben wij elke woensdagavond van 18:00 tot 19:00 uur training aangepast wielrennen gegeven. Belangstellenden konden drie keer vrijblijvend meetrainen en daarna konden deelnemers lid worden van de vereniging. In 2019 hebben er meerdere nieuwe leden zich aangemeld bij trainingsgroep aangepast wielrennen. 

Een aantal leden hebben hun lidmaatschap opgezegd om verschillende redenen, o.a. blessures, andere sport, te zware belasting. Daarnaast heeft een trainer individueel met een deelnemer van het aangepast wielrennen fietstochten met een tandem gemaakt. Gemiddeld hebben wij 8-10 deelnemers per training zowel jeugd, nieuwelingen, junioren als senioren. 

 

Handbike toertochten 

Dit jaar zijn er geen deelnemers met een handbike onderdeel geweest van de trainingsgroep. Eén deelnemer rijdt op een driewiel ligfiets. 

Clubkampioenschappen Swift 

Zondag 21 april 2019 zijn bij LRTV Swift voor de vierde keer clubkampioenschappen aangepast wielrennen verreden met een gedeelte van de trainingsgroep aangepast wielrennen 

Onze clubkampioenen aangepast wielrennen zijn: 

Categorie Senioren dames: Eveline de Goeje 

Categorie Senioren: heren: Erik de Reus 

 

Andere activiteiten 

Samen met andere leden van Swift hebben ook deelnemers van het aangepast fietsen deelgenomen aan de Joop Zoetemelk Classic. Dit jaar hebben 4 deelnemers en 4 begeleiders deelgenomen aan de JZC op 23 maart 2019. Dit waren zowel wielrenners als handbikers. 

Ook heeft onze groep deelgenomen aan de taptoe op 2 oktober in Leiden. 

Begin april 2019 hebben wij namens LRTV Swift meegedaan met de collecte van Fondsgehandicapten sport. Wij hebben ruim 200 Euro opgehaald in Leiden. Ruim 100 Euro heeft LRTV Swift ontvangen om de besteden aan activiteiten voor het aangepast wielrennen. 

 

Clinic wielrennen voor speciaal onderwijs 

In mei 2019 hebben wij een clinic wielrennen georganiseerd voor het speciaal onderwijs de Thermiek met 30 deelnemers. 

Op 25 september 2020 hebben we meegedaan met clinic bij KidsSportEvents bij het revalidatiecentrum Basalt te Leiden. 

Ook hierbij hebben wij veel kinderen met een beperking laten zien dat je kunt deelnemen aan aangepast wielrennen. Acht kinderen hebben aangegeven dat zij hiervoor belangstelling hebben. Wij hebben de belangstellende uitgenodigd op te komen tijdens de training in oktober en natuurlijk ook bij de start van het nieuwe seizoen in 2020. 

 

Gift Swift Ladies in 2019

Aangepast wielrennen valt, of staat ook met het beschikbaar zijn van de juiste aangepaste fietsen. Aankomende winter willen we dan ook bezien welke fietsen we extra nodig hebben om deelnemers te kunnen ondersteunen met een passende fiets of handbike. We willen daarvoor het geld, ruim € 525,–, inzetten dat de Swift ladies op een benefiet marktplaats in februari 2019 hebben verzameld. 

Wij willen de Swift ladies nogmaals bedanken voor deze gift aan de commissie aangepast wielrennen. 

 

Organisatie 

Trainers. 

De aangepast wielrenners groep heeft twee gediplomeerde trainers en 4 begeleiders bij de training. 

Commissie aangepast wielrennen 

De commissie aangepast wielrennen bestaat uit: 

Nelly van der Does, Coördinator aangepast wielrennen, Hans Schuurmans (gediplomeerd wielertrainer 2), Niek de Goeje (gediplomeerd wielertrainer 2), Wicher Sieders (trainingsbegeleider), Michel Stulemeijer, (trainingsbegeleider) en 

Bijzondere dank gaat uit naar Nico Reijerse, die tijdens het gehele seizoen voor zover mogelijk hand en spandiensten voor het aangepast wielrennen heeft verricht en zorgde dat het clubhuis tijdens de trainingen bemand was. Daarnaast wil ik Frans de Haan bedanken die altijd bereid is om bij te springen bij de training. 

In 2019 hebben wij afscheid genomen van Jordy Smeele, combinatiefunctionaris Het Metrum in Leiden. 

Alle deelnemers willen de vrijwilligers van Swift, ouders en andere betrokkenden bedanken voor alle inzet bij het aangepast wielrennen van LRTV Swift in 2019. 

Het was wederom een heel mooi jaar! 

Nelly van der Does 

 

Verslag Sponsorcommissie 

Wat betreft sponsoring was 2019 een stabiel jaar. Naast onze hoofdsponsor Rabobank Leiden Katwijk hebben wij vier sponsors met een zogenaamd Tour de France pakket. Zij hebben een banier en aan de weg een spandoek met een sponsortekst. Er zijn twee plekken voor vier sponsors. Dus hangt een sponsortekst gemiddeld een halfjaar. Ook vindt vermelding op de website plaats en worden ze uitgenodigd voor diverse meetings. De vier Tour de France sponsors zijn: 

Neuteboom Bike Totaal 

Van Haasteren BV 

Rijnlands Facility BV 

Pieterse Aluminium Puien BV 

Verder hebben wij sponsoren met een zogenaamd Giropakket. 

Zij hebben o.a. een sponsordoek op het hek. 

Het betreft: 

Slagerij Simon van Schaik 

KijkOpMedia 

Abeona Mobility 

Verhagen Leiden 

 

Veilig Sportklimaat 

Casus van onze vertrouwenspersoon 

Onze onafhankelijk vertrouwenspersoon Ben Crul is in het jaar 2019 tweemaal benaderd. De betreffende casus zijn zonder grote gevolgen naar ieders tevredenheid door Ben afgehandeld. 

 

Wat nu weer…… 

Ter bevordering van een veilig sportklimaat is LRTV Swift gaan werken met Verklaringen Omtrent Gedrag, afgekort VOG. 

 

Waarom? 

Het Bestuur van Swift neemt de veiligheid van haar leden serieus. 

Daarom is besloten van zowel leden als niet-leden die bij LRTV Swift met minderjarigen en/of met mensen met een beperking werken een VOG te verlangen. 

Wat is een VOG 

Een verklaring van het Ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat gedrag in het verleden van de betreffende persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel. 

In het geval van de werkzaamheden bij Swift betreft het: in het verleden van deze vrijwilliger zijn geen gedragingen van seksueel ongewenst gedrag bekend bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie. 

Het werken met VOG’s geeft meer zekerheid over het verleden van personen en vermindert de kans dat mensen “met een verleden ” een functie binnen de sport zouden kunnen uitoefenen. 

 

Wat kost het en hoe gaat het 

Voor leden en niet-leden is het aanvragen en verkrijgen van een VOG gratis. 

De secretaris van het Bestuur, tezamen met een door het Bestuur aan gewezen vrijwilliger, starten een VOG aanvraag voor vrijwilligers die (gaan) werken met minderjarigen en/of met mensen met een beperking. 20 

Binnen enkele weken ontvangt de betreffende vrijwilliger de VOG van het Ministerie. 

Mocht de VOG aanvraag worden geweigerd, dan ontvang je eerst een “voornemen tot afwijzen”. Wanneer het definitieve oordeel ook negatief is, krijg je een afwijzende beschikking. Dat betekent dat je geen VOG krijgt, en dus je activiteiten voor LRTV Swift moet beëindigen. 

Maar daar gaan we niet van uit. 

 

Wat kost het en hoe gaat het 

Voor leden en niet-leden is het aanvragen en verkrijgen van een VOG gratis. 

De secretaris van het Bestuur, tezamen met een door het Bestuur aan gewezen vrijwilliger, starten een VOG aanvraag voor vrijwilligers die (gaan) werken met minderjarigen en/of met mensen met een beperking. 20 

Binnen enkele weken ontvangt de betreffende vrijwilliger de VOG van het Ministerie. 

Mocht de VOG aanvraag worden geweigerd, dan ontvang je eerst een “voornemen tot afwijzen”. Wanneer het definitieve oordeel ook negatief is, krijg je een afwijzende beschikking. Dat betekent dat je geen VOG krijgt, en dus je activiteiten voor LRTV Swift moet beëindigen. 

Maar daar gaan we niet van uit. 

 

Mijn privacy en mijn VOG 

De VOG wordt afgegeven aan de Secretaris. Dat kan direct gedaan, maar kan ook via de Commissievoorzitter. 

De VOG s worden achter slot en grendel bewaard. Alleen de Secretaris en de VOG vrijwilliger hebben toegang en inzicht in de VOG’s. 

De NOC*NSF adviseert elke drie jaar een nieuwe VOG te verlangen van de vrijwilligers. Dit advies volgt Swift op. 

Ongeveer twee maanden voor het verstrijken van de 3 jaar wordt een nieuwe VOG voor je aangevraagd. 

 

Nog vragen? Stel ze gerust of mail naar email hidden; JavaScript is required 

 

Verslag Jeugdcommissie 

Naast het invoeren van de VOG voor alle trainers hebben we ook een begin gemaakt met het verbeteren van de informatie voor de trainers. De KNWU maakt het nu mogelijk om via een beveiligde site ook oefeningen te downloaden. Naast deze oefeningen hebben wij ook alle wegtrainingen die wij dit jaar gegeven hebben op de Bult in een eigen database gezet. Hierdoor hopen wij dat toekomende trainers niet het wiel op nieuw hoeven uit te vinden en kunnen de huidige trainers makkelijk terugkijken om te zien welke trainingen wel en niet hebben gewerkt. Ook worden de trainingen voor de training aan de hulptrainers via whatsapp doorgegeven zodat iedereen weet wat we gaan doen. Dit komt de kwaliteit en veiligheid van de trainingen ten goede. Eigenlijk is iedereen hier enthousiast over en we gaan er dan ook mee verder. 

De grote uitdaging was ook dit jaar weer de instroom van nieuwe leden. Nieuwe leden zijn op dit moment gedurende het hele seizoen welkom voor hun eerste training. Dit legt soms een grote druk op de trainers. Zeker als er door omstandigheden wat minder trainers zijn. Het blijkt dan een hele uitdaging om de trainingen voor iedereen veilig te houden. Met de hulp van vele ouders, ook de niet fietsende, is dat gelukkig ook in ons jubileumjaar weer gelukt en hebben we weer veel nieuwe jeugdleden mogen verwelkomen. Wel is het aantal kinderen wat deelneemt aan KNWU wedstrijden wat afgenomen. Zeker in het cross seizoen viel het aantal deelnemers aan landelijke wedstrijden er tegen. Dat terwijl we zelf beschikken over een parcours wat tot de meest uitdagende kan behoren in Nederland. 

Daarnaast hebben we een onwijs leuk jubileumkamp gehad. Gelukkig vindt Barry, die ondertussen bij de nieuwelingen actief is, jeugdkampen zo leuk dat hij ook dit jaar weer een van de grote trekkers van het kamp was. Daarnaast hebben we weer vele wedstrijden georganiseerd en gelukkig zijn er ook weer veel nieuwe ouders die tijdens de wedstrijden zich hebben bekwaamd in mylaps, rugnummers, parcoursbeveiliging of materiaalcontrole. Wat dat betreft hoeven we ons voor 2020 weinig zorgen te maken over de animo voor hulp bij de altijd leuke wedstrijden op de Bult. 

Kortom een positief jaar in 2019. Het aantal kinderen is licht gegroeid. De trainingen zijn toegankelijk gemaakt voor toekomstige trainers en de poule van ouders voor bij de wedstrijden is op peil. 

De jeugdcommissie 

 

Verslag Barcommissie 

In 2019 zat de R in de bar. 

Hier een niet-complete, niet-chronologische greep uit de gebeurtenissen Rond de baR van het jaar 2019. 

De R van Regels en documenten. 

Als verse Barcommissie-voorzitter heb ik me begin 2019 verdiept in “de papieren”. 

Oeps…… al snel bleek dat we geen geldige schenkvergunning hadden. 

Om als Sportclub een vergunning te krijgen moeten tenminste twee leden een horecadiploma hebben. 

Zo kwam het dat Willem en Margreeth “op examen” gingen, in Rotterdam. Gelukkig slaagden we allebei. Wat gemail met de gemeente verder kwam Swift weer in het bezit van een schenkvergunning. Deze hangt nu in de bar! 

Wonderlijk genoeg heet dit diploma “Leidinggevende”. Niet dat er binnen Swift leiding valt te geven aan wie dan ook, want we zijn allemaal even eigenwijs, maar goed, het beestje heeft deze naam gekregen van de overheid. 

Omdat de vergunning op naam staat van Willem en Margreeth zijn deze twee leden aansprakelijk voor het gebeuren rond de bar. 

Dus nog meer Regels 

Zo kwam het dat we verder gingen met regels. 

Samen met het bestuur bogen we ons over de openingstijden van de kantine. De afspraken die hieruit voort kwamen hangen in een lijstje zichtbaar voor een ieder. Op deze wijze voldoen we aan de criteria van gemeente en van NOC NSF.

Wie achter de bar alcohol schenkt moet een IVA hebben. IVA staat voor Instructie Verantwoord Schenken. Concreet gaat het om invullen van een digitale lijst met vragen rondom schenken/sociale hygiëne. Margreeth heeft met enkele mensen deze lijst doorgenomen en ook deze mensen hebben hun IVA gehaald. Op een enkeling na heeft nu iedereen die wel eens achter de bar staat een IVA. 

Lof aan een ieder die zijn/haar IVA heeft ingeleverd of dit jaar heeft gehaald! 

De R is in de natuurkunde het symbool voor weerstand. 

Nou, die R was er dit jaar ook.

Bijvoorbeeld over “Kinderen achter de bar”. Hier nogmaals de uitleg: Je mag in Nederland vanaf 16 jaar WEL een IVA halen en dus schenken, maar je mag niet zelf drinken. Ik kan er ook niet anders van maken, zo zit de wet in elkaar. 

Ook was er veel R rond de Kassa. Rinkeldekinkel, Rollend geld en Rumoer. De digitale kassa kwam. Er zijn meer meningen over de kassa dan er knoppen op zitten. Gaande weg kwamen, en gingen, en kwamen, er op de kassa ook knoppen voor het jubileumboek, kleding en het schoonmaakpakket van de Renners. (Er hangt een handleiding van de kassa naast de kassa. Die mag je gerust gebruiken!) 

Het plan was om volledig op pin over te gaan. Dat gaf zoveel R (weerstand) dat we er als bestuur voorlopig vanaf zagen. 

 

 

Dan ook de R van Rooskleurig en Reuring. 

De JZC en de barcommissie hadden hun onderlinge communicatie nog wat te verbeteren, zo bleek. Daar hebben we allemaal ons best voor gedaan en we konden gezamenlijk terugkijken op een Razend succesvolle JZC, met een Rooskleurige omzet! 

 

 

De R van Reparatie en Renovatie.. 

Hulde aan heel de bouwcommissie en de vele helpende handen. Speciaal genoemd de heer R van R . Wat is er veel verbouwd en verbeterd aan de bar. 

 

 

 

De R van Rimpeling. 

Tussen de grafieklijnen van uitgaven en inkomsten zit nog steeds niet veel verschil. De omzet is dus geen steile grafiek, maar meer een rimpeling in een lijn. Hopelijk gaat het langdurige gebruik van de kassa verklaren waarom het is zoals het is.  

En wie weet gaat de omzet ooit nog omhoog.

 

 

De R van Reductie, verminderen dus.. 

In dit geval van vet voedsel. Dat wilden en willen we nog steeds. 

De frituurpannen zijn weg. Een deel van de barcommissie wil graag een airfryer, maar een deel wil dat niet. Dus (nog) geen airfryer aangeschaft. Het is ook prima om die enkele keer per jaar de friet te bestellen en te laten bezorgen. De gezonde sportkantine krijgt langzaam en zeker vorm. Riet wil zich hier verder voor inzetten! Top! 

De R van Recepties. 

Door het jubileumjaar waren er een aantal waaronder het Swift Jubileum receptie samen met Exanimo en de reünie van 100 jaar Swift. De vaste barmensen werden ondersteund door ingevlogen jongeren. Wat een leuke samenwerking!! Met prachtige schorten! 

Dan nog de R van Reflectie. 

Voor mij is het de laatste keer dat ik dit stukje schrijf. 

Ik ben bijna twee jaar lid van Swift, waarvan ruim een jaar bestuurslid en voorzitter van de barcommissie. Het was nooit saai, bijna altijd heel gezellig en zeer leerzaam! Als niet-Leidse en pas sinds maart 2018 op de fiets heb ik enorm veel geleerd en genoten op “mijn club”. Ik heb me heel erg welkom gevoeld en ben blij lid te zijn van deze gave club Swift!! 25 

Uit tijdgebrek stop ik met bestuurs- en bartakenop Swift. Ik blijf wel hand- en spandiensten doen. Gelukkig neemt Willem mijn taak over! 

Willem, vanaf deze plek: veel plezier met deze leuke dynamische taak! 

 

Verslag Bouwcommissie 

Dit jaar is er veel werk verricht door de bouwcommissie. Ondanks dat er aan de basis niet veel is gedaan (de vloer, het meubilair , het plafond en de muren) is er veel gedaan aan opknappen, opruimen en opfrissen van verschillende ruimtes binnen de club. De invalide toilet is gerenoveerd en aangepast aan de eisen. De wanden zijn gesausd en hebben deels een mooie donkergrijze kleur gekregen. Ook is er een nieuwe prijzenkast aangeschaft en ingericht. Er is een leeshoek geformeerd met een leestafel en een boekenkast. Ook is er een bank in de Swiftkleur blauw via Marktplaats op de kop getikt. 

De wanden zijn opgesierd met foto’s en shirts van onze helden. En deze laatste zijn ook op toepasselijke borden vermeld. En tot slot is er een garderobehoek ingericht. 

De grootste aanpassing zijn de kozijnen die grotendeels zijn vernieuwd en vervangen voor dubbel glas. 

                 

 

Verslag Kledingcommissie 

De kledingcommissie heeft een jaar van hard werken achter de rug. Het blijft ons opvallen dat het niet voor iedereen vanzelfsprekend is om bestelde kleding op te halen. In het ergste geval blijft een bestelling langer dan een jaar liggen. In dit soort gevallen heeft de kledingcommissie wel al contact gezocht met deze leden. 

Het was het jubileumjaar. Zoals gehoopt rijdt het grootste deel van de leden in het nieuwe tenue. Een groot succes wat ons betreft!! 

Het ontwerp van het jubileumshirt is buiten de kledingcommissie om gegaan. Door de goede contacten van de kledingcie met Bioracer is het mogelijk geworden het shirt op tijd te laten produceren. 

De kledingcie heeft wel de bestelling en uitlevering op zich genomen. Het jubileumshirt is door ongeveer 90 leden besteld. Bij de uitgifte van het shirt zijn helaas fouten gemaakt . 

Afgelopen seizoen hebben wij een klein aantal broeken voor garantie teruggestuurd naar Bioracer. Het ging daarbij om problemen met de zeem en/ of de zoom. Al deze broeken zijn zonder extra kosten weer in goede staat bij de leden terecht gekomen. 

Binnen de kledingcommisie is halverwege het jaar Ellen van Rijn meer werk gaan doen. Michiel Apon kon daardoor wat meer op de achtergrond blijven en zijn tijd aan familiezaken besteden. 

De kledingcommissie bestond dit jaar 2019 uit 

Arnaud van Schie 

Robin van Noort 

Ellen van Rijn 

Michiel Apon