Solo februari 2017 – Nieuws van de sponsorcommissie

Nieuws van de sponsorcommissie

Tot de sponsorcommissie Swift is zoals bekend in september Frans van Rijn, als voorzitter, toegetreden en begin oktober Sabine Steinebach en Christa Caspers. Met de reeds zittende leden Rob Hogenelst en Willem Haasnoot is de commissie op volle sterkte. Inmiddels is bekend geworden dat Christa ons weer gaat verlaten als gevolg van emigratie naar Italië. Het goede nieuws is dat zij in de buurt van Bergamo een fietshotel gaat opzetten zodat er voor SWIFT-leden toch weer wat in het verschiet ligt!

De afgelopen periode is hard gewerkt aan het verder uitwerken van de sponsormogelijkheden. Deze zijn nu vastgesteld. Er is een informatiemap samengesteld waarin staat wat Swift is, wat haar doelen zijn en waarom we sponsors nodig hebben. De sponsormogelijkheden zijn hierin uitgebreid beschreven. Voor de vormgeving zorgde Hans Ramb van a-design. Ook is nagedacht welke propositie sponsors kunnen krijgen nabij het clubhuis en langs ons parcours. Hier willen we het goede werk van de onderhoudscommissie enkel meer glans geven. Dit denken we te bereiken door niet te veel reclame-uitingen en door een grote mate van uniformiteit.  Er is een lijst opgesteld met mogelijke sponsors. Deze organisaties worden op dit moment bezocht door tweetallen vanuit de commissie. We laten daar ons informatiemap achter. We houden u van de ontwikkelingen op de hoogte.

Frans van Rijn