Categorie: Solo juni 2018

Contributie 2018

Ook dit jaar maken we weer gebruik van Clubcollect voor het innen van de contributie. Als het goed is heb je een email en/of een sms ontvangen met daarin een link naar jouw persoonlijke betaalpagina. Maak daar gebruik van! Ook

AVG

In de aanloop naar 25 mei heeft het bestuur er veel energie in gestopt om te zorgen dat Swift voldoet aan de eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming. Dat zelfde geldt voor alle partijen die de gegevens van jullie verwerken.

Verbouwing clubhuis

Het zal niemand ontgaan zijn dat de bar inmiddels grondig opgeknapt is. Maar we gaan verder. Op dit moment onderzoekt de bouwcommissie hoe we ramen en kozijnen het beste kunnen renoveren en hoe we het dak kunnen isoleren. Daarna gaan

Clubkleding

Eind juni plaatst de kledingcommissie alweer de derde bestelling bij Bioracer. Bestellen kan per mail bij email hidden; JavaScript is required . Op onze kledingpagina kun je lezen wanneer de kleding geleverd is. Op 20 juni is er een pasavond

Stoppen van de evenementencommissie

Sinds een aantal jaar is de evenementencommissie een onderdeel van het bestuur van SWIFT. Tijdens de commissie vergadering van 14 mei hebben de leden van de evenementencommissie geconcludeerd geen invulling meer te kunnen geven aan hun taken. In dit stukje

Vrijwilligers zijn uitgenodigd voor BBQ

Vrijdag 6 juli a.s. willen we graag alle leden die zich inzetten voor de vereniging bedanken in de vorm van een BBQ. Het begint om 18:00 . Als het goed is hebben alle vrijwilligers een uitnodiging gehad via de voorzitter

Burgemeester bezoekt Swift

Zondag 8 juli zal de Burgmeester van Leiden, de heer J. Lenferink, Swift bezoeken. Hij wil meer weten over onze vereniging. We hebben deze zondag geprikt omdat er dan vanaf 10 uur ook wedstrijden zijn. Het lijkt hem leuk de

Bezwaar benzinestation

De commissie “bezwaar benzinestation” is volop in actie. De commissie bestaat uit Vincent Stavleu, Jeroen Jansen, Floris Vletter, Ruud Dobbelaar en Frans van Rijn. Vincent Stavleu is advocaat bij de Clercq, advocaten. De Clercq Advocaten Notariaat is sponsor van Swift.

Speedtoer, Speedtour Light en Speedtoer Easy

Omdat er behoefte is aan een groep die sneller fietst dan de reguliere groepen die op zondagochtend fietsen met de wegcaptains Leo en Teun, maar ook weer niet zo snel als de Speedtoer en de Speedtoer Light, hebben we sinds