AVG

In de aanloop naar 25 mei heeft het bestuur er veel energie in gestopt om te zorgen dat Swift voldoet aan de eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming. Dat zelfde geldt voor alle partijen die de gegevens van jullie verwerken. Denk aan de ntfu, de knwu, Clubcollect en aan de software die we gebruiken voor de ledenadministratie.
We hebben ook een privacy reglement opgesteld. Nieuwe leden worden daar expliciet op gewezen maar het is ook goed voor bestaande leden om dat eens door te lezen. Je vindt het onder https://swift-leiden.nl/privacy.
Als je vragen of opmerkingen hebt kan je altijd terecht bij een van de bestuursleden. Je kunt ook een email sturen naar email hidden; JavaScript is required. Na 25 mei staan we natuurlijk niet stil. Privacy van de leden en hoe we daar mee omgaan zal altijd onze aandacht blijven houden.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmailby feather