Auteur: Redactie Solo

Nieuwe helmen van sponsor BBB voor aangepast wielrennen

Woensdag 31 maart hebben de deelnemers van de trainingsgroep aangepast wielrennen op het parkoers van Swift allemaal een mooi witte BBB-helm uitgereikt gekregen. Dit gebeurde in aanwezigheid van Frans van Rijn de voorzitter van Swift en Michel Stulemeijer die onze

Nieuwe sponsoren

Per 2021 is er een nieuwe hoofdsponsor te weten ‘Raas Bikes’. Verder hebben we overeenstemming bereikt met een shirtsponsor te weten ‘Mobiel.nl” en een subshirtsponsor zijnde ‘’van Leur Timmerfabriek’ te Zoeterwoude. Verder gaat per 2021 ‘BBB cycling’ ons voor een

Van Italië naar Nederland voor het goede doel

Eind augustus gaat bestuurslid Christiaan Smeenk meedoen aan de Tour for Life, een wielrentocht van 8 dagen van Italië naar Limburg. Na 1.300 km fietsen en 19.000 meters klimmen is de finish 5 september. Dit alles om geld in te

Uitleen wielerboeken

We ontvangen regelmatig wielerboeken. Wij hebben besloten dat deze boeken maximaal twee maanden geleend kunnen worden. Er is een overzicht waarin gemeld dient te worden wat de titel van het boek is dat meegenomen wordt, je naam, je telefoonnummer en

WBTR

Per 1 januari treedt de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) in werking. Het bestuur is hier afgelopen maanden druk mee geweest. De wet zorgt voor goed bestuur, bijvoorbeeld dat er door het bestuur zorgvuldig gehandeld wordt en er geen

Algemene Ledenvergadering 10 juni 2021

De ALV heeft plaats gevonden via een zoom meeting. Ruim 40 mensen hadden hun stem uitgebracht. Het aantal leden dat deelnam was minimaal. Na het bespreken van het jaarverslag, het financieel verslag 2020 en het voorlezen van het verslag van

Joop Zoetemelk Classic

Op 20 september schreef ik aan Joop: “Wat een ellendig bericht. Op de slotdag van de Tour, 40 jaar geleden reed je op de fiets en in het geel Parijs binnen, vandaag eindigt de Tour weer en vlieg je Parijs

Van de voorzitter

Dit is de tweede digitale Solo van dit jaar. De Solo in het voorjaar, is niet uitgekomen. Dat heeft alles te maken met Corona. In plaats daarvan hebben jullie mails ontvangen om de actualiteit naar aanleiding van de corona steeds weer

Start van de SWABO-Crosscompetitie

Alle informatie vind je op: SwABo-Cross-Competitie 2020-2021 Floris Vetter, rencommissie

Stem op Swift bij RABO ClubSupport!

Ieder lid van de Rabobank heeft een uitnodiging per mail ontvangen om te stemmen via RABO ClubSupport. Stemmen kan tot 25 oktober 2020. Graag willen we het mogelijk maken dat alle renners van de trainingsgroep aangepast wielrennen deel kunnen nemen

Corona Positief

In het geval een toerder corona blijkt te hebben in de dagen (besmettelijke periode begint 2 dagen voor de start van de klachten) nadat hij/zij met een rit georganiseerd door Henk Kern of Leo van Leeuwen is mee geweest, verzoeken we