Algemene Ledenvergadering 29 februari 2024

Agenda: Algemene Ledenvergadering LRTV Swift
Datum: 29 februari 2024
Aanvang: 20:00 uur.
Locatie: Clubhuis Swift, Willem van der Madeweg 1, Leiden

 1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen
 2. Vaststelling notulen ALV 2023, beschikbaar op de website
 3. Jaarverslagen 2023, beschikbaar op de website
 4. Financieel verslag 2023, ligt ter plekke en op te vragen bij email hidden; JavaScript is required
 5. Verslag van de kascontrolecommissie
 6. Benoeming leden kascommissie 2024
 7. Décharge bestuur, financieel beheer en activiteiten
 8. Mutaties in bestuur en commissies
 9. Activiteitenplannen 2024, beschikbaar op de website
 10. Vaststelling begroting/investeringsplan/contributie. Begroting ligt ter plekke op de vergadering en is op te vragen bij email hidden; JavaScript is required
 11. Bekendmaking vrijwilliger van het jaar 2024
 12. Rondvraag

Facebooktwitterpinterestlinkedinmailby feather

Evenementgegevens