Reparatie Swift Parcours

Op veel plekken vertoonde ons Swift parcours scheuren en gaten in het asfalt waardoor er toch wel wat risico’s voor de renners inhield. Reden voor Swift om de gemeente Leiden te vragen of e.e.a niet gerepareerd kon worden. En ja hoor; de gemeente is begonnen met de reparatie van het asfalt zoals men kan zien op de bijgevoegde foto’s. En zo kan er op zondag 5 maart weer gestart worden met de eerste rit van de Rijnbollenstreek competitie op ons mooie parcours.