Wet bestuur en toezicht rechtspersonen

Deze wet, afgekort WBTR, met als ingangsdatum 1 juli 2021, is bedoeld om het besturen van verenigingen en het toezicht op verenigingsactiviteiten te verbeteren. Ook wij van Swift zijn vanaf begin 2021 aan de gang gegaan. Deze wet is er gekomen omdat er bij verenigingen en stichtingen gevallen geweest zijn van o.a. slecht bestuur, onzorgvuldig handelen door een bestuurslid of onduidelijke afspraken. Medebestuursleden hadden vaak niets in de gaten. Om dat te voorkomen zijn er regels gemaakt en ingesteld. Bestuursleden van een vereniging zijn hoofdelijk aansprakelijk als de vereniging zich niet aan de nieuwe wet houdt. 

Kijkend naar dit soort zaken, dan heeft Swift het redelijk tot goed geregeld. Wij hebben een beleidsplan tot 2024. Wij hanteren het vier-ogen principe bij betalingen boven € 500. In deze gevallen moet er naast de penningmeester nog een bestuurslid tekenen. Bij opdrachten boven de € 2.500 dienen we minimaal 3 offertes te kunnen overleggen, uitgezonderd die zaken waarbij de leverancier de situatie bij Swift goed kent en al langer leverancier is. Denk hierbij aan de fietskleding of de gehuurde tent bij de JZC. Het dagelijks bestuur heeft volmachten gegeven aan de overige bestuursleden en aan de commissievoorzitters van nieuwelingen/junioren, amateurs en JZC-stuurgroep om handelingen namens Swift te mogen doen. 

Bij besluiten met tegenstrijdige belangen, dient dit meteen doorgegeven te worden aan alle bestuursleden. Ook zijn er afspraken gemaakt in het geval bestuursleden afwezig zijn. Dit staat reeds in het huishoudelijk reglement. 

Verder zijn er afspraken gemaakt hoe om te gaan bij afwezigheid van het hele bestuur en er wordt ingegaan op de vraag of bestuursleden mogen meestemmen in een algemene ledenvergadering 

Een en ander wordt nader gepresenteerd in de eerstkomende algemene ledenvergadering. Ook eventuele noodzakelijk wijzigingen in de statuten en het huishoudelijk regelement komen dan aan de orde.