Vrijwilligers gezocht voor de bar tijdens de JZC!

Beste mensen,

Het heeft lang geduurd maar zaterdag 19 maart rijden we weer de Joop Zoetemelk Classic!! 

Ook zaterdag 19 maart zullen we, zeker gezien de grote opkomst die we verwachten, weer flink wat mensen nodig hebben om koffie te schenken, achter de bar te staan of muntjes te verkopen. We hopen dan ook van harte dat jullie bereid zijn een bijdrage te leveren.  

We zoeken mensen voor vier shifts:

  • Shift 1: van 7.00 tot 10.00 uur
  • Shift 2: van 10.00 tot 12.00 uur
  • Shift 3: van 12.00 tot 15.00 uur
  • Shift 4: van 15.00 tot 18.00 uur. 

Ervaring met gebruik van een kassa is niet nodig, de betaling voor drankjes, consumpties verloopt via munten. Op maart is er een instructieavond voor alle vrijwilligers. De datum krijgen jullie nog te horen.

Ook mensen die willen meefietsen kunnen zich opgeven. Voorafgaande of na terugkomst kun je een bijdrage leveren. Op het clubhuis kun je je opfrissen en je spullen opslaan.

Als je mee wilt helpen laat dit weten via een mail naar email hidden; JavaScript is required

Graag aangeven bij welke shift je wilt worden ingedeeld (dit kunnen er natuurlijk ook meerdere zijn).

N.B. Mensen die goed een biertje kunnen tappen zijn zeer welkom!!

Help mee om deze dag tot een succes te maken!

Met vriendelijke groet,

Namens de barcommissie

Willem Smid