Benzinestation op parkeerterrein Swift

Compleet verrast werden we toen eind maart werd medegedeeld dat door het College van Burgmeester en Wethouders van Leiden een besluit genomen is, te onderzoeken of ter compensatie van het verdwijnen van de bezinepomp aan de Hoge Rijndijk ten behoeve van woningbouw, een bezinestation kan komen op ons parkeerterrein. Er zijn heel veel argumenten te noemen waarom een benzinestation er niet mag komen. We hebben dan ook bezwaar gemaakt bij de Gemeente. Er is een commissie benoemd die zich hier verder in verdiept en het bestuur adviseert. Als je geïnteresseerd bent in deze commissie, meldt je aan bij een van de bestuursleden.