Februaritrainingen rond de Haarlemmermeer

Winter hebben we dit jaar nauwelijks gehad en nu al hangt de opening van het wegseizoen met de lente in de lucht. Swift maakt zich ervoor gereed en daarom hierbij de aankondiging van de prelude: onze fameuze clubritten in de maand februari rondom de Haarlemmermeer. Op de vier opeenvolgende zondagen van 2, 9, 16 en 23 februari rijden we met ren- en toerleden van de vereniging gezamenlijk de vaste en vertrouwde trainingsronde van circa 90 km naar Weteringbrug, dan linksom (dus rechtsaf) rond de Ringvaart, terug langs Buitenkaag en weer rechtsaf over Weteringbrug naar het clubhuis. Het vertrek zal plaatsvinden om klokke 9.00 uur vanaf het clubhuis.

Voor een plezierig en veilig verloop van deze activiteit is het wel belangrijk om een aantal harde afspraken goed in acht te nemen. We rijden in clubverband met een vermoedelijk vrij grote groep renners. Dat betekent een langgerekt peloton waarbij we twee-aan-twee dicht op elkaar aansluiten. Houd daarom rekening met elkaar, geef waarschuwingen door met woord en gebaar, en maak geen onverhoedse capriolen. We lossen elkaar regelmatig af en houden een gestaag tempo aan met, afhankelijk van de wind, een kruissnelheid tussen de 30 en 35 km/u. En we houden goed rekening met al het overige verkeer op de weg.

Iedere deelnemer zorgt voor deugdelijk en goed onderhouden materiaal. Iedereen moet ook zelfstandig in staat zijn om te depanneren. In geval van lek geeft men dit duidelijk aan. De groep rijdt dan eerst even rustig door en keert vervolgens terug om de pechklant(en) weer op te halen. Zo hoeft niemand te verkleumen of alleen achter te blijven.

Het gaat hier om een training en een voorbereiding op het wegseizoen. Daarom is er ook gelegenheid voor een verhoogde snelheid in de finale. De eerste zondag is bedoeld als de opwarmer. We houden dan in één tempo de hele groep bij elkaar van begin tot het eind. De drie zondagen daarna rijden we de eerste 60 km gecontroleerd tempo en-bloc. Vervolgens is het vanaf het naambordje aan de buitengrens van Buitenkaag voor wie dat wil va-banque naar de finish in Leiden. Dat hoeft dus niet, dat magwel, maar dat moet hoe dan ook veilig gebeuren zonder brokken.

Laten we er zo met Swift een mooie aanloop van maken voor een gezond en gezellig wielerseizoen!

Namens de Toercommissie en Rencommissie, Henk Kern