Solo februari 2017 – Van de voorzitter

Van de voorzitter ….

Op het moment dat ik dit schrijf schijnt de zon, is het ongeveer 12 graden en lijkt de winter wat achter ons te liggen! Goede berichten voor wielrenners derhalve! De sneeuw-/vorstperiode ligt hopelijk achter ons en de racefietsen kunnen weer tevoorschijn worden gehaald. Zaterdag 18 maart 2017 lijkt nog ver weg maar de 11e Joop Zoetemelk Classic is alweer aanstaande! De voorbereidingen zijn al enige maanden in volle gang en er zijn al ca. 3.000 inschrijvingen binnen! Dit belooft andermaal een succes te worden!

Hoewel sportief en financieel gesproken de JZC voor SWIFT een zeer belangrijk evenement is, vindt kort na de JZC, op donderdag 23 maart 2017, een nog belangrijker evenement plaats namelijk de Algemene Leden Vergadering (ALV)! Een ALV is voor iedere vereniging een belangrijk evenement. Het bestuur legt verantwoording af voor het ‘reilen en zeilen’ tijdens het afgelopen verenigingsjaar en de leden kunnen hun stem laten horen. Dat is voor een vereniging een goed gebruik.  De leden van een vereniging bepalen uiteindelijk het beleid van de vereniging en kiezen uit hun midden een afvaardiging van de leden, het bestuur. Het bestuur voert tenslotte het beleid uit, al dan niet ondersteund door commissies. Ook bij onze mooie vereniging is dat het geval. Dat het ook anders kan tegenwoordig merken we dagelijks in Amerika, waar sinds een maand per decreet lijkt te worden geregeerd …!

Tijdens de komende ALV zullen 3 bestuursleden aftreden. Nelly van der Does heeft vorig jaar tijdens de ALV aangegeven dat 2016 haar laatste jaar zou worden. Haar periode zit er nu op. In de tussentijd is ook duidelijk geworden dat  Daniëlle Lovink, secretaris, en ondergetekende, voorzitter, aftreden. Daniëlle kan het bestuurslidmaatschap niet meer combineren met haar werk en gezinsleven en voor mij geldt dat ik, na mijn zakelijke verhuizing naar Hoevelaken per 1 januari 2016, het voorzitterschap niet meer kan combineren met mijn werk. In tegenstelling echter tot 3 jaar geleden, toen de vereniging stuurloos leek en feitelijk ook was, is het goede nieuws op dit moment dat er uitstekende opvolgers, bovendien ook actieve SWIFT-leden, klaar staan! Het bestuur draagt Patricia van Velsen voor als nieuwe secretaris en Frans van Rijn als nieuwe voorzitter.  Beiden zijn meer dan voldoende gekwalificeerd alsmede ervaren voor de beoogde functies. Het bestuur beveelt hun kandidatuur dan ook van harte aan! Ik nodig u mede namens het bestuur dan ook uit voor de komende ALV!

Wat verder voor ons ligt is, naar ik hoop, een fantastisch wielerseizoen met heel veel – en bovendien veilige – kilometers!

Met sportieve groet,

Willem Haasnoot