Gezocht een penningmeester voor onze vereniging

In de afgelopen bestuursvergadering heeft onze penningmeester Dick Tensen  aangeven zich niet herkiesbaar te stellen als penningmeester op de komende ALV. Na zo’n 20 jaar bestuurslidmaatschap, kunnen we dat alleen maar respecteren. We gaan hem op de ALV zeker in het zonnetje zetten.
Echter nu is er dus een vacature penningmeester. In het bestuur is gesproken dat het uitvoerende werk, zijnde de financiële administratie ook door een ander lid van de vereniging kan plaatsvinden. We gaan ons ook oriënteren over het uitbesteden van de financiële administratie. De functie penningmeester vraagt dan een ons inziens behapbare tijdsinvestering. Heb je interesse of wil je meer weten over de functie neem dan contact op met de voorzitter, Frans van Rijn, 06 20629634 of via email hidden; JavaScript is required Meld hem ook als je iemand wil tippen.