Collecte Fonds gehandicaptensport

Collecte Fonds Gehandicaptensport zet zich in om sport voor iedereen met een handicap structureel mogelijk te maken en het sportaanbod kwalitatief en kwantitatief te verbeteren en meer aandacht te vragen voor de gehandicaptensport.

Het Fonds Gehandicaptensport heeft dankzij de collecte onder andere het volgende kunnen realiseren:

  • extra coaching en begeleiding,
  • de aanschaf van sport- en spelmateriaal,
  • de financiering van sportevenementen,
  • de realisering van bouwtechnische aanpassingen aan sportaccommodaties.

Fonds Gehandicaptensport collecteert van 2 april tot 8 april 2023. Graag wil ik namens LRTV Swift collecteren voor onze groep aangepaste wielrenners.

Wie wil mij helpen met het organiseren van de collecte in 2023?

Wat houdt het in:

  • aanmelding verzorgen bij Fonds Gehandicaptensport,
  • straten/wijken verdelen in een deel van Leiden (afhankelijk van de deelnemende sportverenigingen en collectanten in Leiden),
  • collectanten zoeken,
  • uitgeven en innemen van de collectebussen..

Wie vindt het leuk om dit samen met mij te doen en dit op te pakken?

Hartelijke groet,

Nelly van der Does

Coördinator aangepast wielrennen