Aangepast wielrennen op weg naar een nieuwe racetandem

Binnen Swift is een groep aangepast wielrennen actief: sporters met een verstandelijke of lichamelijke beperking. Binnen deze groep zijn ook een aantal visueel gehandicapte renners. Om hen goed te kunnen laten rijden heeft Swift een moderne racetandem nodig en die zijn duur. Te duur voor een individuele sporter om ‘even’ aan te schaffen. Al een aantal jaar wordt er daarom door de commissie aangepast wielrennen en gesteund door vele leden van Swift gespaard voor de aanschaf van snelle en moderne racetandem.

We hebben daarvoor de afgelopen jaren gecollecteerd voor het Fonds Gehandicaptensport en ons telkens weer ingeschreven voor RABO-clubsupport. Ook een actie, al gestart in 2019 van onze Swift Ladies met een marktplaats voor fietsonderdelen en -accessoires heeft geld voor dit doel bijeen gebracht. 

Een racetandem is echter een grote uitgave en we waren er nog niet. Dit jaar hebben we echter een grote slag geslagen. De gemeente heeft ons uit het Sportstimuleringsfonds een subsidie gegeven van 4.890 euro en ook hebben we een particuliere donatie van 1000 euro gekregen. Kijk dat schiet op! Tenslotte hebben we ook dit jaar weer deelgenomen aan Rabo-clubsupport. Iedereen heeft een mailtje daarover gekregen van ons. Dat leverde ons 48 stemmen op en dat betekent een financiële bijdrage van 435,74 euro. Hiermee hebben we nu zo ongeveer het bedrag bij elkaar om tot aanschaf over te gaan. Je zult begrijpen dat we daar heel blij mee zijn. Namens de hele commissie aangepast wielrennen en alle deelnemers kunnen we nu al zeggen dat we de leden van LRTV Swift en alle subsidiegevers en sponsors erg dankbaar zijn, laat staan als de fiets definitief besteld en afgeleverd is. Dan springen we een gat in de lucht.

Volgend jaar bestaat het aangepast wielrennen binnen LRTV Swift tien jaar. In al die jaren hebben we ons altijd een integraal onderdeel van de vereniging gevoeld. Een onderdeel dat niet een plek hoefde te veroveren, maar als vanzelf een plekje heeft gekregen binnen de vereniging.

Nelly van der Does