Start wegseizoen uitgesteld

Start wegseizoen uitgesteld tot 1 mei

Op 20 maart heeft de KNWU in navolging van adviezen van het RIVM en NOC*NSF besloten om alle wielerwedstrijden tot en met 30 april af te lasten. Als vereniging volgen we hier uiteraard in en schorten we al onze clubwedstrijden (di-avondcompetitie, CK en Tijdritten) op tot in ieder geval 1 mei. Voor meer info zie:  KNWU-website

Als je buiten gaat fietsen denk aan het volgend: fiets alleen en vermijd drukke fietsomgevingen om de kans op verspreiding van het virus te beperken. Houd rekening met elkaar en leeg je neus niet tijdens het fietsen. In deze situatie is dat niet zonder risico. Doe ook geen gekke dingen en risicovolle manoeuvres. Breng jezelf en anderen niet onnodig in gevaar. Ziekenhuizen hebben hun handen al vol aan het coronavirus.

Aangezien het goed mogelijk is dat deze periode verlengd zal worden, is het zaak de richtlijnen nauwgezet te blijven volgen. Er zijn ergere dingen in het leven dan een tijdje niet kunnen koersen, maar laten we hopen dat we het normale (wieler)leven met z’n allen weer snel kunnen hervatten. De Rencommissie hoopt dat zodra de seinen weer op veilig staan, we ook snel weer onze koersen kunnen organiseren. Voor nu wenst de Rencommissie iedereen een goede gezondheid toe.

Names de Rencommissie, Hans Egberts