5 september: Prijsuitreiking Swift Raas Bikes Di-Av-Competitie 2023

Prijsuitreiking van de Swift Raas Bikes Di-Av-Competitie

Dinsdag 5 september was de laatste wedstrijd van onze Swift Raas Bikes Dinsdag Avond Competitie 2023 en na afloop hield Rob Hogenelst een algemeen praatje om de renners te bedanken voor hun deelname en vooral alle vrijwilligers te noemen die zorg droegen voor de kantine, het parcours, de Mylaps, de jury, de speakers en de EHBO. Daarvoor hartelijk dank en speciaal Jan van Dorp die voor elke wedstrijd enige uren bezig is geweest met het schoonblazen van het parcours. Daarna reikte de voorzitter van de Rencommissie, Floris Vletter, de prijzen van alle klassementen uit. In totaal verschenen er ca. 170 renners aan de start en op twee wedstrijden na (hitte en hot Summer Night Cup) was er nauwelijks regen in het spel.

Voor de klassementen zie: uitslagen Di-Av-Comp.

De foto’s van de winnaars van de diverse klassementen enige algemene foto’s.

Namens de Rencommissie: foto’s Hans Egberts