Evenementcategorie: Algemeen

Agenda-items (evenementen) die de gehele vereniging betreffen.

Agenda: Algemene Ledenvergadering LRTV Swift Datum: 29 februari 2024 Aanvang: 20:00 uur. Locatie: Clubhuis Swift, Willem van der Madeweg 1, Leiden Opening, vaststelling agenda en mededelingen Vaststelling notulen ALV 2023, beschikbaar op de website Jaarverslagen 2023, beschikbaar op de website