ALV 2019

Agenda Algemene Ledenvergadering LRTV Swift
7 maart 2019 Aanvang 20:00 uur in het clubgebouw van Swift

De vergadering start met de presentatie van de Swift Swabodames.

1) Opening en mededelingen
2) Vaststelling verslag ALV 2018, bijgaand
3) Jaarverslag 2018, bijgaand
4) Financieel verslag 2018, ligt ter plekke en op te vragen bij email hidden; JavaScript is required
5) Verslag van de kascontrolecommissie
6) Décharge bestuur, financieel beheer en activiteiten
7) Activiteitenplan 2019, bijgaand
8) Vaststelling begroting /verhoging contributie, ligt ter plekke en op te vragen bij email hidden; JavaScript is required
9) Benoeming leden kascommissie 2019
10) Besluiten tot Huishoudelijk reglement 2019, bijgaand
11) Besluiten tot Beleidsplan 2019, bijgaand
12) Mutaties in bestuur:
a. Aftredend en blijven beschikbaar: voorzitter Frans van Rijn en secretaris Patricia van Velsen
b. Jaap Weeder neemt afscheid
c. Margreeth Slok en Christiaan Smeenk worden voorgesteld als bestuursleden
13) Uitreiking diverse prijzen
14) Rondvraag

Er zal een pauze worden ingelast.

Als het lukt krijgen de bezoekers van de ALV als eerste het jubileumpresentje!

Notulen Agenda Algemene Ledenvergadering 29 maart 2018

Jaarverslag 2018

Huishoudelijk reglement vanaf 2019

Beleidsplan 2019 -2024 Swift

activiteitenplan 2019

 

Facebooktwitterpinterestlinkedinmailby feather

Evenementgegevens