Afgelasting Tijdrit #3 van 23 mei

Woubrugge: home of the Swift Time Trials

Helaas vallen de data van het DK Tijdrijden Zuid-Holland (woensdag 22 mei) en Ronde 3 van de Swift tijdritcompetitie (donderdag 23 mei) ongelukkig dicht op elkaar. Veel van de renners zullen hierdoor moeten kiezen. Bovendien is een belangrijk deel van onze vrijwilligers ook bij de organisatie van het DK betrokken, waardoor er van hen wel erg veel verlangd wordt die week. Gezien de te verwachten lage opkomst in Woubrugge is daarom besloten Ronde drie te laten vervallen. Er wordt nog gekeken naar de mogelijkheid om in september een editie in te lassen voor de dubbele afstand.