Voorwoord van de voorzitter

Het jaarplan 2023 wordt op de Algemene Ledenvergadering op 23 maart vastgesteld. Nu al kan geconcludeerd worden dat Swift op allerlei gebied bezig is. Zowel de trainingen en wedstrijden bij jeugd, nieuwelingen, elite en amateurs zijn omvangrijk. En ook het veldrijden wordt vanaf komend najaar uitgebreid met nationale wedstrijden. In Oegstgeest vinden naast de Dikke Banden Race op Koningsdag ook jeugdwedstrijden en wedstrijden voor nieuwelingen jongens plaats. Natuurlijk is er weer een Joop Zoetemelk Classic en de toerkalender is weer goed gevuld.  Zie ook deze Solo. Kortom er kan vaak en veel gefietst worden. Dat geldt ook voor mensen met een beperking. Naast commissies zien we groepsvorming: bijvoorbeeld de Ladies, Klik en speedeasy, dat het wielrennen verder stimuleert. Naast het wielrennen, vinden ook in de ondersteunende processen veel activiteiten plaats. Het clubhuis wordt verduurzaamd. Dit gaat ertoe leiden dat we van het gas af kunnen en zelf elektriciteit kunnen opwekken met behulp van zonnepanelen. Verder zullen er nieuwe sponsors gevonden moeten worden. Kortom, een vol programma in 2023. Een en ander zal begeleid of uitgevoerd moeten worden. Hiervoor hebben we, naast de huidige vele vrijwilligers, nieuwe vrijwilligers nodig. In alle commissies zijn of ontstaan vacatures. In het Bestuur gaan de voorzitter Frans van Rijn, de secretaris Patricia van Velsen en het algemeen bestuurslid Willem Smid geen nieuwe termijn aan. Deze vacatures dienen vervuld te worden. Benoeming in de Algemene Ledenvergadering van 23 maart is gewenst. Als commissievoorzitters en bestuursleden hebben we ons hierover gebogen. Besloten is belsessies te houden. Alle leden zullen binnenkort gebeld worden en gevraagd wat naast het wielrennen je werk/hobby’s zijn. Hiermee denken we de (komende) vacatures te kunnen vervullen.

Frans van Rijn