Vrijwilligersprijs 2018 uitgereikt

In de algemene ledenvergadering van maart jl. is bekend gemaakt dat als vrijwilliger van het jaar 2018 Leo van Leeuwen is benoemd. Dit voor zijn grote inzet voor Swift voor zowel de toertochten op zondag als in de zomermaanden op donderdagen, ontwerpen voor toertochten voor stakeholders, de bardiensten, duo vicevoorzitter stuurgroep Joop Zoetemelk Classic als heel veel activiteiten daaromheen zoals ook de organisatie, coördinatie van het weekend in Limburg. In  het weekend in Dalfsen, eind mei dit jaar,  waar 28 Swifters aanwezig waren en o.a. de Erbens  vechtdaltoer hebben gereden, is de vrijwilligersprijs 2018 uitgereikt. Leo was namelijk niet aanwezig op de ledenvergadering. Een goed moment om hier tot de overhandiging over te gaan.