Enkel nog pinnen aan de bar

Afspraak is dat er enkel nog afgerekend kan worden door middel van pinnen. Door de ingebruikname van de nieuwe kassa, waarbij voorraden ook worden gemuteerd, kan er vanaf 1 augustus 2019 niet meer contant worden afgerekend. Dus vanaf dan “enkel pinnen” mogelijk bij afrekenen consumpties, kleding, jubileumboek e.d.