Bijeenkomst Europafietsers bij Swift

Het ligt in de bedoeling dat in de loop van 2018 een informatieve bijeenkomst van de stichting Europafietsers wordt georganiseerd in het clubhuis van Swift. Hieronder wordt één en ander toegelicht. Europafietsers is een niet-commerciële organisatie (stichting) van vrijwilligers die het maken van meerdaagse fietstochten door Europa wil stimuleren.  Het doel is fietsers te laten beleven hoe inspirerend het is om andere landschappen, mensen en culturen van heel dichtbij te leren kennen.

Europafietsers wil dit bereiken door:

  • Het ontwikkelen en onderhouden van fietsroutes
  • Het uitgeven van fietsroutegidsen
  • Het onderhouden van een informatieve website over fietsroutes in Europa
  • Het deelnemen aan beurzen en het geven van persoonlijke informatie
  • Het geven van presentaties over fietsreizen en het gebruik van de GPS
  • Het samenstellen en beschikbaar stellen van GPS-tracks en Open Source fietskaarten voor GPS ontvangers
  • Het aanreiken van aanvullende hulpmiddelen om fietsers op hun route te ondersteunen

De belangrijkste producten van Europafietsers zijn fietsrouteboekjes, waaronder de klassieke “St Jacobs Fietsroute” naar Santiago de Compostela. Daarnaast wordt onder meer de Limes-fietsroute langs de Noordgrens van het Romeinse Rijk (van Katwijk tot de Zwarte Zee) uitgegeven. Het vorm geven van de boekjes, de frequente routecontrole en de informatieverstrekking o.a. op beurzen gebeurt met behulp van ca. 300 vrijwilligers. Europafietsers heeft 3.000 donateurs.

Voor en door de donateurs worden ook regiobijeenkomsten georganiseerd. Tijdens zo’n bijeenkomst worden presentaties gegeven van fietsroutes, fietstechniek e.d. De hoofdmoot bestaat echter uit onderlinge uitwisseling van ervaringen met fietsen over de grens.

De bijeenkomst bij Swift is bedoeld voor donateurs van Europafietsers in de regio Leiden-Bollenstreek-Den Haag. Maar leden van Swift, die benieuwd zijn naar fietsverhalen en/of de presentaties worden van harte uitgenodigd aanwezig te zijn.

De datum van de bijeenkomst wordt te zijner tijd bekend gemaakt.  Kijk ook eens op de website van Europafietsers, www.europafietsers.nl, om te zien welke dienstverlening de stichting te bieden heeft.