Géén tankstation op parkeerterrein Swift

Gemeente Leiden heeft aangegeven dat de verplaatsing van het tankstation aan de Hoge Rijndijk 5 naar onze parkeerterrein, noch naar een andere locatie, geen bestuurlijk draagvlak vindt. Dus de plannen voor een tanstation op ons parkeerterrein zijn geheel van de baan. Dit mooie resultaat is, misschien wel grotendeels, bereikt door de acties van onze tijdelijks commisie “bezwaar benzinepomp”. De commisie bestond uit Vincent Stavleu van DeClercq advocaten en onze leden, Jeroen Jansen, Floris Vletter, Ruud Dobbelaar en Frans van Rijn. Ook via deze weg heel erg bedankt voor jullie inzet met dit mooie resultaat.