Kaarten in het clubhuis

Tomas van Berge Henegouwen en Sjaak Juffermans hebben het plan opgevat om een Swift kaartclub op te richten om wat meer reuring in het clubhuis teweeg te brengen. Een mooi initiatief dat wij van de redactie (houden van klaverjassen) van harte toejuichen.

Als je mee wilt doen kun je je aanmelden op het volgende mailadres:

email hidden; JavaScript is required