Algemene Ledenvergadering

Agenda Algemene Ledenvergadering LRTV Swift

29 maart 2018 20.00u

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststelling verslag ALV 2017
 3. Jaarverslag 2017 en Activiteitenplan 2018
 4. Sponsoring
 5. Renovatie clubgebouw
 6. Jubileum Swift 100 jaar
 7. Financieel verslag
 8. Verslag van de kascontrolecommissie
 9. Vaststelling begroting /verhoging contributie
 10. Décharge bestuur, financieel beheer en activiteiten
 11. Benoeming leden kascommissie 2018
 12. Hernoeming bestuursleden (Dick en Jaap)
 13. Uitreiking diverse prijzen
 14. Uitleg Veilig Sporten in vertrouwde omgeving en toestemming aanvraag VOG en benoeming vertrouwenspersoon Ben Crul.
 15. Rondvraag

Notulen ALV Swift 23 maart 2017

Jaarverslag 2017

activiteitenplan 2018 versie 15 maart 2018

Financieel verslag op aanvraag te verkrijgen voor Swift-leden: email hidden; JavaScript is required.

Facebooktwitterpinterestlinkedinemail hidden; JavaScript is requiredby feather

Evenementgegevens

 • Datum:
 • Locatie: LRTV Swift