Algemene Ledenvergadering donderdag 13 februari 2020

Agenda Algemene Ledenvergadering LRTV Swift

Aanvang 20:00 uur in het clubgebouw van Swift

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststelling verslag ALV 2019, bijgaand
 3. Jaarverslag 2019, bijgaand
 4. Financieel verslag 2019, ligt ter plekke en op te vragen bij email hidden; JavaScript is required
 5. Verslag van de kascontrolecommissie
 6. Décharge bestuur, financieel beheer en activiteiten
 7. Activiteitenplan 2020, bijgaand
 8. Vaststelling begroting /verhoging contributie, ligt ter plekke en op te vragen bij email hidden; JavaScript is required
 9. Benoeming leden kascommissie 2020
 10. Mutaties in bestuur:
  • Margreeth neemt afscheid
  • Willem Smid wordt voorgesteld als bestuurslid
 11. Uitreiking diverse prijzen
 12. Rondvraag

 

Facebooktwitterpinterestlinkedinmailby feather

Evenementgegevens

 • Datum: