Contributie 2018

Binnenkort krijg je weer een email en/of sms met een verwijzing naar jouw eigen ClubCollect pagina voor het betalen van de contributie 2018.
Ook dit jaar kan je weer kiezen tussen betalen via iDeal of via een automatische incasso.

De tarieven zijn in de Algemene Ledenvergadering van afgelopen maart als volgt vastgesteld:
– Swift basiscontributie: € 48,-
– Jeugd, nieuwelingen en junioren: € 70,50
– Swift + knwu basislidmaatschap: € 70,50

De basiscontributie is geïndexeerd volgens de algemene prijsindex. De contributie voor iedereen met een knwu basislidmaatschap is éénmalig verhoogd met € 10,-. De vereniging maakt de meeste kosten voor deze categorie. Inkomsten en uitgaven komen met deze verhoging iets meer in balans wat ons helpt om ook op termijn de vereniging financieel gezond te houden. De contributie is hiermee in lijn met wat je bij de ons omringende verenigingen betaalt.

Ntfu-leden betalen € 35,02 bovenop het Swift lidmaatschap. Swift draagt dat bedrag af aan de ntfu.
Licentiehouders betalen naast de Swift contributie licentiekosten aan de Knwu.